;

Foto Alex Tran, Thomas Arnbo & Jens Bach

Indblik: Et politimæssigt kvantespring

01. maj 2015

Indblik

Politiet bliver nærpoliti

Foto: Alex Tran, Thomas Arnbo & Jens Bach

Den 27. januar 2011 meddelte rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, at alle politikredse med boligområder på den daværende regerings netop opfundne såkaldte ghettoliste inden den 1. februar skulle udarbejde en operationsplan for hvert af områderne – og det skulle ske efter drøftelse med relevante lokale interessenter – herunder boligselskaber.

 

Et halvt år senere kontaktede Boligen boligorganisationerne, som havde de 26 boligområder, for at høre om de havde hørt fra deres lokale politi, og om de kendte noget til en politimæssig operationsplan for deres boligområde.

 

Boligorganisationerne bag 21 af de 26 områder havde – trods løftet fra rigspolitichefen – aldrig hørt om operationsplaner og var aldrig blevet kontaktet af politiet om samme. Kun boligorganisationerne bag tre områder følte sig godt informeret.

 

Den 15. november 2011 indgik et bredt flertal af Folketingets partier forlig om politiets økonomi. Ved den lejlighed blev der afsat 242 millioner kroner til bekæmpelse og forebyggelse af bandekriminalitet i de udsatte boligområder. Pengene står til rådighed til og med 2015.

 

Derfor har Boligen igen valgt at kigge politiet i kortene. Politiet har fået egen liste over udsatte boligområder, som er uafhængig af regeringens. Boligen har kontaktet boligorganisationerne, som har boligområderne på Rigspolitiets liste, for at høre hvordan det efter fire år og snart knap en kvart milliard kroner går med samarbejdet.

 

Resultatet er iøjnefaldende positivt. Boligorganisationerne bag 93 procent af boligområderne føler sig nu inddraget i et samarbejde med blandt andre politiet om at forbedre trygheden i områderne. Boligorganisationerne bag hele 96 procent af områderne har kendskab til, at politiet sammen med blandt andet kommune, boligsociale projekter med mere har igangsat initiativer, der skal forebygge utryghed, banderekruttering med mere.

 

Undersøgelsen viser dog også, at der er plads til forbedringer. Boligorganisationerne mener blandt andet, at politiet i højere grad kan operere som rollemodeller for omådets børn. Og Rigspolitiets eget tryghedsindeks viser, at politiet fortsat har udfordringer, når det gælder beboernes tillid. Med en række cases forsøger Boligen på de efterfølgende sider at anvise vejen.

 

Red.

Politiet bliver nærpoliti

Indblik: Et politimæssigt kvantespring
Indblik: Politiets arbejde i udsatte boligområder
Boligen har igennem opinionsinstituttet A&B Analyse stillet boligorganisationerne bag de 31 områder, der er opført på Rigspolitiets liste over udsatte boligområder, en række spørgsmål.
Indblik: Beboernes politi plejer netværket
Over 80 nationaliteter er repræsenteret blandt beboerne i Vollsmose. Mange af dem kommer fra steder i verden, hvor det ikke er en naturlov, at politiet er de ærliges ven og støtte.
Indblik: Fædre og politi fik styr på de unge
Vestegnens tidligere berygtede boligafdeling er blevet kommunens mest fredelige, fortæller det lokale politi.
Indblik: Fra hærværk til tryghed
Nærbetjenten Jakob har været med til at gøre Akacieparken til et af Valbys rolige og trygge boligområder.
Indblik: Lang vej endnu
Det eksisterende politiforlig udløber med udgangen af i år. Skal den positive udvikling i de udsatte områder fastholdes, kræver det ifølge BL’s formand, Palle Adamsen, at der også i fremtiden afsættes penge til et engageret lokalt politi, der kan bakke op om de kommunale og boligsociale indsatser.