;

Foto: regeringen.dk. Formændene for regeringens klimapartnerskaber med klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og statsminister Mette Frederiksen.

Foto: regeringen.dk. Formændene for regeringens klimapartnerskaber med klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og statsminister Mette Frederiksen.

Anbefaling: Renover 120.000 almene boliger inden 2030

16. mar 2020

Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg vil levere 20 procent af CO2-reduktionerne frem mod 2030. Den almene boligsektor kan være den aktør, der hurtigst kan levere en stor energibesparelse i den eksisterende boligmasse.

Den 13. november 2019 præsenterede statsminister, Mette Frederiksen, regeringens 13 klimapartnerskaber på et pressemøde på Marienborg.


De 13 klimapartnerskaber præsenterer alle grene af Dansk erhverv, og er dermed de væsentligste entreprenører i regeringens ambitiøse målsætning om i forhold til 1990 niveau at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030.  


I går - den 16. marts - præsenterede de 13 klimapartnerskaber deres anbefalinger. Blandt dem ”Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg” – Anbefalinger der, hvis regeringen tager imod dem, vil medføre en gennemgribende forandring af bygge- og anlægs-branchen i Danmark.

 

Byggeriets anbefalinger

Strenge krav til renoveringer af offentlige og private bygninger, CO2-regnskaber for bygge- og anlægsprojekter, forbud mod oliefyr er nogle af de mere end 60 forslag. Forslagene vil ifølge Klimapartnerskabet i alt vil spare klimaet for 5,8 millioner tons CO2.


De mulige besparelser svarer til 20 procent af den mængde CO2 Danmark frem mod 2030 skal spare for at regeringen kan komme i mål med sin ambitiøse målsætning, som i øvrigt ikke kun er målsætninger blandt de tre partier, som udgør regeringens parlamentariske grundlag… Det er højt profilerede krav.

Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg peger på fem byggesten, der udgør de centrale forslag i rapporten. Byggesten 1 og dermed mest fremhævet er at mindske energiforbruget i de eksisterende bygninger og styre forbruget intelligent. Derved kan Danmark skære 20-25 procent af bygningers energiforbrug frem til 2030. Energieffektiviseringer kan ifølge rapporten fra klimapartnerskabet spare samfundet for mange milliarder kroner og samtidig skabe bedre sundhed og trivsel.

 

Almene renoveringer

Rapporten peger på den almene boligsektor som den aktør, der hurtigst kan levere en stor energibesparelse i den eksisterende boligmasse - billigst. Og uden at belaste de offentlige finanser. Den gennemsnitlige energibesparelse er nemlig 30-40 pct. i de renoveringer, som gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden.

”En kø af godkendte renoveringsprojekter kan sættes i gang med kort varsel. Hver tiende almene bolig står over for renovering,” står der blandt andet i anbefalingerne.

Partnerskabet konstaterer videre, at en realisering af renoveringerne afhænger af Landsbyggefondens økonomiske renoveringsramme, som i øjeblikket ikke matcher behovet. Der er i dag en kø af renoveringssager med godt 72.000 almene boliger fordelt over hele landet. Renoveringer, der ifølge byggeriets partnerskab kan gennemføres, uden at det belaster staten, fordi Landsbyggefonden er lejernes opsparede midler.

Klimapartnerskabet anbefaler, at der frem mod 2030 skal renoveres i alt 120.000 almene boliger. Forudsætningen for, at det kan lade sig gøre, er ifølge partnerskabet, at Landsbyggefondens økonomiske renoveringsramme øges i forbindelse med indgåelsen af boligaftalen 2020.

 

Fakta fra Klimapartnerskabets rapport

De fleste af dagens bygninger er fra en tid uden særligt fokus på energieffektivitet, og 80 procent af dem vil også være i brug i 2050. Derfor er energieffektivisering af de eksisterende bygninger afgørende for at nå vores klimamålsætninger.

Rapporten fra klimapartnerskabet fremhæver i øvrigt, at processen ved at renovere eksisterende boliger fra 70’erne vil udlede 50 gange mindre CO2 end nedrivning og genopførelse af nye boliger.

Læs mere om partnerskaberne hos Erhvervsministeriet.

De 13 partnerskaber

 • Landtransport og logistik
 • Service IT og rådgivning
 • Luftfart
 • Affald, vand og den cirkulære branche
 • Bygge- og anlægssektoren
 • Life Science og biotek
 • Handel
 • Produktionsvirksomhed
 • Finanssektoren
 • Det blå Danmark
 • Energitung Industri
 • Fødevarer og landbrug