;

Foto: iStock

Foto: iStock

Socialministeriet: BL indgår i nyt partnerskab

04. maj 2020

Et bredt politisk flertal har indgået en aftale om at oprette tre partnerskaber på socialområdet, der skal hjælpe sårbare og udsatte grupper igennem corona-krisen. BL skal bidrage med viden og erfaring fra de almene boligområder.

 

Socialminister Astrid Krag har inviteret BL – Danmarks Almene Boliger til at deltage i et partnerskab om udsatte voksne, der står med ekstra behov for hjælp på grund af cornona-krisen.

Socialministeren og et enigt folketing afsætter 215 millioner kroner til initiativer, som skal sikre, at socialt udsatte børn og voksne og mennesker med handicap får den bedst mulige hjælp og støtte i den sundhedskrise, landet lige nu går igennem.

”Vi har bedt de svage om at være de stærke. Nu kommer de mest sårbare til at mærke fællesskabets hjælp: Udsatte børn, mennesker med handicap, voldsramte og hjemløse. Vi sætter ind med flere midler, blandt andet til at støtte børn, der har forældre med alkoholmisbrug, bekæmpe ensomhed hos mennesker med handicap og nødovernatning til hjemløse. De tre partnerskaber på socialområdet skal sikre, at vi finder gode løsninger i tæt samarbejde med alle aktørerne, så vi får en tryg tilbagevenden til fællesskabet for udsatte og sårbare grupper. Samtidig sørger vi for, at det sociale område ikke er lukket mere ned end nødvendigt,” udtaler Astrid Krag i en pressemeddelelse.

Der bliver i den forbindelse nedsat tre nye partnerskaber, som løbende skal afdække de udfordringer, de udsatte grupper kæmper med i forbindelse med covid-19 og den gradvise genåbning af samfundet. Og finde løsninger, som kan skabe tryghed og trivsel for de udsatte grupper.


Se deltagere i partnerskaberne her

 

 

Vi er rigtig glade for invitationen til at deltage i partnerskabet. Det viser, at der er en opmærksomhed på alt vores gode arbejde for at støtte de beboere, der befinder sig i en sårbar situation, socialt og økonomisk. Vi vil i partnerskabet bidrage med vores viden om, hvordan vi bedst muligt støtter og finder boliger til bl.a. hjemløse, ensomme og psykisk sårbare personer.
Rikke Lønne, funktionschef i BL – Danmarks Almene Boliger.


BL deltager i partnerskab

BL – Danmarks Almene Boliger er inviteret af Social- og Indenrigsministeriet til at deltage i partnerskabet for udsatte voksne, som bliver faciliteret af Rådet for Socialt Udsatte.

Her skal BL bidrage med deres indsigt og erfaringer fra den almene boligsektor.


”Vi er rigtig glade for invitationen til at deltage i partnerskabet. Det viser, at der er en opmærksomhed på alt vores gode arbejde for at støtte de beboere, der befinder sig i en sårbar situation, socialt og økonomisk. Vi vil i partnerskabet bidrage med vores viden om, hvordan vi bedst muligt støtter og finder boliger til bl.a. hjemløse, ensomme og psykisk sårbare personer,” siger Rikke Lønne, funktionschef i BL – Danmarks Almene Boliger.


Den almene sektor løser mange boligsociale opgaver, og lokalt er der tætte samarbejder mellem frivillige, aktive beboere, kommuner, politi, civilsamfund og erhvervsliv, som betyder, at der kan gøres en reel forskel for socialt udsatte børn og voksne i boligområderne. Den viden og erfaring vil BL meget gerne bringe med ind i partnerskabet for udsatte børn og unge.


BL er allerede i dag en del af flere alliancer for udsatte borgere. For eksempel Folkebevægelsen mod Ensomhed, som arbejder på at bryde ensomheden ved at hjælpe folk til at mødes. Og Hjem til Alle, som er en alliance med fokus på at forebygge og reducere hjemløshed blandt unge i Danmark.

 

Partnerskabernes sammensætning

De tre partnerskaber bliver sammensat af aktører på tværs af myndigheder, civilsamfund, kulturinstitutioner, faglige- og interesseorganisationer, private aktører og den offentlige sektor, som har særligt kendskab til målgrupperne på området og de særlige udfordringer, der opstår i forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet.


Partnerskaberne skal fungere, indtil genåbningen af samfundet er gennemført.


Læs også: 
Folkebevægelsen mod ensomhed

Hjem til alliancen

FAKTA

Hovedelementerne i aftalen

Fordeling af de 215 mio. kr.:

  • 131 mio. kr. til særlig hjælp til udsatte børn og unge, der for eksempel er pårørende til personer med alkohol- eller stofmisbrug.

  • 37,6 mio. kr. til styrket indsats for udsatte voksne som hjemløse, voldsofre, mennesker med misbrug og mennesker med psykiske lidelser.

  • 35,7 mio. kr. til blandt andet at bekæmpe ensomhed blandt mennesker med handicap.

  • 10 mio. kr. til at understøtte højskolernes og kultur-, idræts- og foreningslivets sociale engagement.

 

Læs mere om initiativerne i aftalen her

Læs mere