;

Så lækkert er der blevet på rådhuset

23. jun 2020

Når der kommer nye almene boliger til verden, plejer de at være nybyggede til formålet. Men i de senere år har flere boligselskaber valgt at ombygge eksisterende byggeri. Nu kan du bo i et gammelt rådhus!

 
Efter kommunesammenlægningerne stod nogle af Danmarks tidligere rådhuse tomme. I Nørre Åby på Vestfyn bliver byens gamle rådhus fra 1952 nu forvandlet til moderne almene boliger.


I et års tid har midten af hovedgaden været pakket ind i byggerod. Et større renoveringsprojekt skal ændre hovedgaden, og Boligforeningen Lillebælt har bygget 30 nye almene boliger. En gammel bank og biblioteket er blevet revet ned for at give plads til det nye, men ikke rådhuset.


”Det er, fordi man har sådan et hus, der har været byens hus, kommunens hus. Der er noget historie og noget tradition i det,” forklarer arkitekt Karl Rasmussen.

 

I Nørre Åby på Vestfyn bliver byens gamle rådhus fra 1952 nu forvandlet til moderne almene boliger.

Hans firma, Arkitektfirmaet Karl C. Rosenberg Rasmussen A/S, er lokalforankret i Middelfart Kommune, som Nørre Åby nu hører ind under. De kontaktede i sin tid det lokale boligselskab med forslaget om at bygge almene boliger i det gamle rådhus. Skiftet fra rådhus til hjemmebolig er ikke så stort, som man kunne tro.


I dag er offentlige institutioner normalt adskilt fra private boliger, men sådan var det ikke før i tiden.


”Halvdelen af huset har været boliger engang, derfor har det været relativt enkelt. Da det blev bygget, var det en lille kommune. Der var kommunekontorer i underetagen, og så boede kæmneren – det man i gamle dage kaldte kommunaldirektøren – oppe på næste etage,” forklarer arkitekt Karl Rasmussen om Nørre Åby rådhus, der blevet bygget i 1952.


”I de to øverste etager var der mig bekendt lærerboliger. Dengang fulgte der en embedsbolig med, når man blev ansat som lærer.”

 

 

Det er ikke den tidligere byrådssal, men kontorer i det gamle rådhus, som nu er blevet til boliger.


Fred og ro på hovedgaden

En af årsagerne til, at man har valgt at bevare rådhuset i stedet for at rive det ned og bygge nyt, er, at det er opført i en kvalitet, man ikke ser i dag.


Der bliver installeret elevator til de nye lejere, men for dem, der kan lide benarbejde, bliver den oprindelige trappe med terrazzogulv og trægelænder bevaret, som det så ud i 1950’erne.


Med det nye almene byggeri midt i hovedgaden vil der komme nyt liv i byens centrum.


”Det er tanken, at man vil lave en plads og lukke vejen, så der kommer fantastiske friarealer uden biler,” fortæller Karl Rasmussen.


Fordi man bygger i en gammel bygning, bliver lejlighederne forskelligartede i både størrelser og indhold. En enkelt af lejlighederne er så lille, at den er indrettet til en single, andre er møntet på børnefamilier. Lejerne oppe på kvisten vil til gengæld få en skunk og skråvægge.


”Fordelen er, at man får noget, man aldrig ville bygge i dag. Der er noget historie i, at det gamle rådhus har stået her,” afrunder arkitekt Karl Rasmussen.

Det nye almene byggeri i centrum af Nørre Åby på Fyn rummer 30 boliger, hvoraf de otte lejligheder bliver opført i det gamle rådhus.
Smukke gamle kviste giver godt lys
Fine gamle fløjdøre er bevaret

Almene boliger i det gamle rådhus

Det nye almene byggeri i centrum af Nørre Åby på Fyn rummer 30 boliger, hvoraf de otte lejligheder bliver opført i det gamle rådhus.

Boligforeningen Lillebælt har 1.331 boliger fordelt på 26 afdelinger i Middelfart Kommune.


Se mere hos Boligforeningen Lillebælt

Læs mere