;

Foto: Morten Rasmussen/Ritzau Scanpix/Retten I Aarhus

Foto: Morten Rasmussen/Ritzau Scanpix/Retten I Aarhus

Adgang til beboer-domme er på vej

02. jun 2020

Rigspolitiet har nu sendt et udkast til retningslinjer for udlevering af kriminelles domme til boligorganisationer i høring blandt landets politikredse.

 

 

Med parallelsamfundspakkens vedtagelse i 2018 blev det lovfæstet, at boligorganisationer fremadrettet kan opsige lejere, der begår alvorlig kriminalitet i boligområdet. Det blev også vedtaget, at boligorganisationerne skulle have adgang til dommene, og at Rigspolitiet skulle udsende retningslinjerne for, hvordan dette skal foregå. Men nu – halvandet år efter vedtagelsen af parallelsamfundspakken, kan værktøjet stadig kun anvendes i et meget begrænset omfang, fordi retningslinjerne endnu ikke er på plads.

 

Ventet meget længe

Det er halvandet år siden, at parallelsamfundspakken blev vedtaget. Og dermed halvandet år, hvor boligorganisationerne ikke i fuld udstrækning har kunnet benytte muligheden for eksempelvis at opsige lejemålet for den lokale hash-pusher eller den voldsdømte. Det fik allerede i februar både Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup og SFs retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhard, til at stille paragraf 20 spørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup om, hvornår der sker noget i sagen.

 

Nu er der lys i mørket. I hvert fald har Rigspolitiet nu sendt et udkast til retningslinjer i høring i Landets 12 politikredse. Rigspolitiet vil dog endnu ikke give et bud på, hvornår retningslinjerne kan være endeligt færdige.

Det blev vedtaget

I forbindelse med vedtagelsen af parallelsamfundspakken blev lov om leje af almene boliger, § 90, som handler om, hvornår udlejeren kan ophæve lejeaftalen med en lejer, reguleret.

 

Efter paragraffens stykke 10, kan udlejeren nu ophæve lejemålet, når lejeren idømmes fængselsstraf for overtrædelser af en lang række paragraffer i straffeloven. Herunder udøvelse af vold, trusler om vold, salg af euforiserende stoffer med mere. Paragraffen kan anvendes, hvis forbrydelsen er begået indenfor en radius af en kilometer fra lejerens bolig.

 

For at hjælpe boligorganisationerne til bedre at kunne praktisere § 90 i loven om leje af almene boliger, blev der i forbindelse med ghettopakkens lovsæt også vedtaget § 63 d. Paragraffen fastslår, at politiet kan videregive vigtige oplysninger til en boligorganisation om strafferetlige afgørelser vedrørende kriminelle handlinger, som en beboer har begået. – Kriminalitet som vel at mærke er begået indenfor eller med virkning i det boligområde, den pågældende bor i, eller mod en ansat i boligorganisationen.

Læs mere