;

Foto: Hjemløs ældre mand på Amager Torv midt i København, foto: Christian Lindgren Scanpix/Ritzau

Foto: Hjemløs ældre mand på Amager Torv midt i København, foto: Christian Lindgren Scanpix/Ritzau

Flere ældre hjemløse

10. sep 2019

6.431 personer i Danmark lever i hjemløshed. Det viser VIVE's nye kortlægning af hjemløshed i 2019. Det er lidt færre, end da man gennemførte den forrige kortlægning for to år siden.

Antallet af midaldrende og ældre hjemløse borgere borgere over 50 år er steget med 141 personer siden 2017. I 2019 var der i alt 1545 hjemløse i aldersgruppen over 50 år. Tallene stammer fra den landsdækkende kortlægning af hjemløshed, som VIVE gennemførte i uge seks i år og samme uge for to år siden.

 

Der er forskel på, hvilke tilbud personer i en hjemløsesituation benytter. For mens mange unge er sofasovere hos venner og bekendte, så er ældre uden tag over hovedet mere tilbøjelige til at søge ind på herberger og natvarmestuer.”
Seniorforsker ved VIVE, Lars Benjaminsen.

Færre unge hjemløse

Til gengæld er antallet af unge hjemløse faldet. Der blev i år registreret over 350 færre hjemløse mellem 18 og 29 år. I alt er der i 2019 knap 2.000 unge hjemløse i aldersgruppen.


”Når hjemløsheden langt om længe er faldet lidt blandt de unge, skyldes det formentlig, at en del kommuner har sat tiltag i gang for hjemløse unge, for eksempel med skaffe boliger og give social støtte. Vi må imidlertid ikke overse de midaldrende og ældre, der lever i hjemløshed. De har i høj grad også behov for langsigtede boligløsninger, og de har ofte et stort støttebehov for eksempel på grund af psykiske lidelser eller misbrugsproblemer,” siger seniorforsker ved VIVE, Lars Benjaminsen.


Det markante fald i antallet af unge hjemløse betyder, at der samlet er et fald i antallet af hjemløse i Danmark på tre procent i forhold til kortlægningen i 2017. I alt er der i uge seks i 2019, hvor optællingen er foretaget 6.431 hjemløse i Danmark


Det er 204 personer færre end i 2017, Faldet er dog Ifølge Vive så lille, at det ligger inden for den almindelige usikkerhed. Derfor konkluderer Det Nationale Foskningscenter, at det er for meget at sige, at hjemløsheden er faldet. Men den er stagneret.

Færre sofasovere blandt hjemløse

At der nu er færre hjemløse unge og flere hjemløse ældre kan også forklare, hvorfor der er sket en stigning i antallet af gadesovere og hjemløse borgere på herberg, mens der omvendt er sket et fald i antallet af ”sofasovere”, der overnatter midlertidigt hos familie og venner.

 

”Der er forskel på, hvilke tilbud personer i en hjemløsesituation benytter. For mens mange unge er sofasovere hos venner og bekendte, så er ældre uden tag over hovedet mere tilbøjelige til at søge ind på herberger og natvarmestuer,” forklarer Lars Benjaminsen.

FAKTA

National kortlægning af hjemløshed 

Det er syvende gang, VIVE kortlægger hjemløsheden i Danmark.

Siden 2007 har kortlægningen fundet sted hvert andet år. Kortlægningen udføres ved, at lokale sociale tilbud og offentlige myndigheder udfylder et 2-siders spørgeskema for hver person i en hjemløshedssituation, som de har haft kontakt med eller kendskab til i uge 6. Herefter bearbejder VIVE de indsamlede resultater. Det giver et samlet billede af omfanget og udviklingen i hjemløsheden, herunder den geografiske fordeling på byområder, regioner og kommuner samt den demografiske og sociale profil blandt borgere i hjemløshed i forhold til køn, alder, etnisk baggrund og helbredsmæssige forhold.


Læs mere om undersøgelsen:

Hjemløs i Danmark 2019


Kortlægningen er bestilt af Social- og Indenrigsministeriet.

 

Læs mere

Læs mere