;

Foto: Foto: Lundtoftegade er et af de boligområder, som bør bruge reglerne om fleksibel udlejning. Foto: Ritzau/Scanpix

Foto: Foto: Lundtoftegade er et af de boligområder, som bør bruge reglerne om fleksibel udlejning. Foto: Ritzau/Scanpix

SF: Brug fleksibel udlejning i "ghetto"-områderne

01. okt 2019

Kommuner og boligorganisationer skal ifølge SFs boligpolitiske ordfører, Kirsten Normann Andersen, bruge reglerne om fleksibel udlejning i de såkaldte "ghetto"-områder. Til gengæld bør reglerne bruges med lempe andre steder, mener hun. 

 

”Det er ikke rimeligt, at borgere i fleksjob eller familier med et barn med handicap over 18 år risikerer at blive afvist til en almen bolig”.

Sådan lød det i fredags fra SF's boligordfører, Kirsten Normann Andersen (SF), i en artikel Altinget. I artiklen giver folketingsmedlemmet udtryk for at boligorganisationerne i nogle tilfælde tolker kriterierne for, hvornår et boligområde er udsat, "alt for rigidt".  


"Det er ikke rimeligt, og det mener jeg faktisk, at man skal lave om. Det skal ikke være sådan, at man både skal have et arbejde og en høj indtægt for at få en bolig i et alment boligområde,” siger hun.


Dermed vil den boligpolitiske ordfører fra SF lægge begrænsninger på en af de muligheder kommuner og boligorganisationer har for at regulere hvem, der bor i de boligområder, som er på regeringens lister over udsatte boligområder, såkaldte "ghettoer" og såkaldte "hårde ghettoer".


”Det er ikke rimeligt, at borgere i fleksjob eller familier med et barn med handicap over 18 år risikerer at blive afvist til en almen bolig”, siger Kirsten Normann Andersen (SF)

 

”Udvis tilbageholdenhed”

Størst betydning har det for listen over "ghettoer". Er man på den i fire år, skal boligområdet nærmest opløses og medmindre dispensation gives 60 procent af boligområdets almene familieboliger ommærkes, sælges nedrives eller andet.


”De boligorganisationer og kommuner, der har boligområder på ”Ghetto-listen” skal naturligvis bruge de værktøjer, de kan, for at undgå, at områderne havner på den hårde ”Ghettoliste” – også de fleksible udlejningsregler, som jeg dog mener kan bruges mere fleksibelt,” siger Kirsten Normann Andersen (SF) til fagbladetboligen.dk


”Men de boligorganisationer, der administrerer boligområder, som ikke er på ”ghettolisten” skal være mere tilbageholdne med at bruge fleksibel udlejning. Alle skal have et sted at bo. Jeg forstår godt, at boligområder gerne vil forebygge at komme på “ghettolisten, men når en boligorganisation bruger fleksibel udlejning, så bliver andre nødt til at overveje det samme, fordi de ellers risikerer at skulle påtage sig et forholdsvist større boligsociale ansvar. Alle skal løfte i flok, hvis vi skal sikre blandede boligområder i fremtiden,” fortsætter hun.


Kirsten Andersen fremhæver den måde boligorganisationerne i Aarhus via samarbejdet i Aarhus Bolig løser opgaven, som en god måde.

 

Venstre enige 

I sidste uge fortalte Venstres boligordfører, Heidi Bank, til DR, at det aldrig havde været intentionen med kriterierne i ghettoaftalen at holde folk med en mindre lønindtægt ude, og at hun forventer, at boligminister, Kaare Dybvad, ser på, om de nuværende regler skal reguleres. 


Kaare Dybvad meddelte i den forbindelse, at han vil undersøge brugen af de fleksible udlejningsregler for at se, om de anvendes i for et stort omfang.

Kirsten Normann Andersen (SF) understreger, at SF "sådan set" ikke ønsker, at kriterierne skal ændres, men at de i stedet skal "lempes".

Læs mere

Fakta: Fleksibel udlejning

Med fleksibel udlejning kan du som boligsøgende komme længere frem i køen, hvis du opfylder visse kriterier. Det gælder for eksempel, hvis du har fast arbejde, er uddannelsessøgende, skilsmisseramt eller er ældre og ønsker at flytte fra din nuværende bolig. Aftalerne om fleksibel udlejning varierer, og derfor kan kriterierne variere fra kommune til kommune.

Sådan ser de fem ghettokriterier ud:

  1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 procent opgjort som gennemsnit over de seneste to år.
  2. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 procent.
  3. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.
  4. Andelen af beboere på 18 år og derover dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet, opgjort som gennemsnit over de seneste to år.
  5. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 procent.

Definitionen af et udsat boligområde:

  • Opfylder mindst to af ghettokriterierne 1 til 4.
  • Definitionen af et ghettoområde:
  • Opfylder mindst to af kriterierne 1 til 4 og også kriterie 5.
  • Kriterierne gælder for fysisk sammenhængende almene boligafdelinger med mindst 1.000 beboere.

Kilde: regeringen.dk