;

Foto: Følgeevalueringen skal i de kommende år spore langtidseffekter og resultater, som bla. det vedtagne parallelsamfundsudspil afsætter i de udsatte boligområder. Foto: Landsbyggefonden

Foto: Følgeevalueringen skal i de kommende år spore langtidseffekter og resultater, som bla. det vedtagne parallelsamfundsudspil afsætter i de udsatte boligområder. Foto: Landsbyggefonden

Nyt website skal følge forandringer i landets ‘hårde ghettoer’

17. nov 2019

Store ændringer præger de næste 10 år landets udpegede ‘hårde ghettoer’. Udviklingen følges nøje og et nyt website skal formidle evalueringen.


Når parallelsamfundspakken skal udmøntes sker der en gennemgribende forandring af landets almene boliger. Uden fortilfælde i Danmark. I de kommende 10 år vil forskere følge udviklingen tæt.

Websitet udsatteområder.dk skal formidle den nyeste viden om forandringerne.

Det er Landsbyggefonden, der har igangsat en evaluering af de transformationer, der i den kommende 10-års periode vil præge landets udpegede ’hårde ghettoer’. Der blive produceret ny data og viden om de valgte indsatser og greb.


Et website til fagfolk

Sitet/hjemmesiden udsatteområder.dk er udviklet som evalueringens centrale formidlingsvindue – til gavn for fagfolk og den almene sektor. Sitet/hjemmesiden skal videreudvikles til også at sætte fokus på bredere bypolitiske dagsordener og en række konferencer, som Landsbyggefonden i de kommende år vil afholde.

På hjemmesiden kan brugeren enkelt og intuitivt få et overblik over landets udpegede udsatte boligområder – både alle Danmarks 43 områder, og de 15 områder heraf, der med det vedtagne parallelsamfundsudspil og følgeevalueringen vies særlig stor opmærksomhed.

Hvor i landet ligger disse områder?

Hvordan ser de ud?

Hvilke indikatorer har været udslagsgivende for, at de er blevet placeret på regeringens liste over ’hårde ghettoer’? Hvad rummer den udviklingsplan, som hver enkelt af disse områder blev pålagt at udforme?

Sitet/hjemmesiden rummer desuden en detaljeret, faglig beskrivelse af følgeevalueringens genstandsfelt, proces, delleverancer og målsætninger.

Formidling af den opsamlede viden er en hjørnesten i følgeevalueringerne. Hvilke effekter og resultater har de iværksatte aktiviteter og transformationer? Resultaterne af evalueringsaktiviteterne vil løbende blive publiceret på udsatteområder.dk – i takt med, at de løber ind over evalueringsperioden.


Også til kommuner og politikere

Formidlingen af følgeevalueringens delresultater og konklusioner sker på mange måder. Nogle er rettet mod det konkrete boligområde eller mod gruppen af undersøgte boligområder. Andre af evalueringens formidlende tiltag er rettet mod alle landets udsatte områder.

Hjemmesiden henvender sig også til landets kommuner og politikere (på landspolitisk niveau og kommunalt niveau).


Med udsatteområder.dk ønsker Landsbyggefonden at samle evalueringsbaserede fysiske og boligsociale indsigter, lyder det. Sitet bliver dels en central platform for følgeevalueringens forskningsbaserede viden, dels en genvej til relevante artikler, nyt om konferencer og til en række af Landsbyggefondens øvrige evalueringspublikationer.

Udsatteområder.dk er udviklet og drevet af Landsbyggefonden – med bidrag fra de parter der foretager evalueringer for Landsbyggefonden i de udsatte områder.
Det bemærkes, at hjemmesiden også indeholder en omtale af overgangen fra “Udviklingsplan til Helhedsplan”.

Regeringens plan for socialt udsatte boligområder:

Regeringen har vedtaget planen "Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030" med 22 initiativer fordelt på fem overordnede temaer:

1: Fysisk nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder

2: Mere håndfast styring af hvem der kan bo i udsatte boligområder

3: Styrket politiindsats og højere straffe skal bekæmpe kriminalitet og skabe mere tryghed

4: En god start på livet for alle børn og unge

5: Regeringen følger op på indsatsen mod parallelsamfund

Kilde: Landsbyggefonden.dk

Læs mere