;

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Sådan bygges flere billige boliger i København

07. mar 2019

Seks anbefalinger til nye boliger til udsatte københavnere.
 

En tænketank nedsat af Københavns Københavns socialborgmester Mia Nyegaard har arbejdet på, at finde ud af , hvordan man kan sikre flere boliger til max 3500 kroner om måneden i hovedstaden. Nu kommer ”tanken”, med seks anbefalinger: 

 1. Kommunen skal stille krav om sociale boliger i nye byggeprojekter og renoveringsprojekter. En mulighed er, at kommunen stiller krav om 20 procent almene boliger og 5 procent boliger under 3500 kroner om måneden.

 2. Kommunen skal indgå en social udbygningsaftale med de almene boligselskaber og private aktører.

 3. Virksomheder, ejendomsselskaber og pensionskasser skal opfordres til at tage større socialt ansvar ved at udvikle strategier og handleplaner for socialt bæredygtige investeringer.

 4. Kommunen skal levere en tilstrækkelig social indsats og støtte til byens udsatte og sårbare borgere, som er tilpasset deres behov.

 5. Der skal etableres et partnerskab mellem kommunen, almene boligorganisationer og private aktører om konkrete projektforslag til skæve boliger, og muligheden for at bygge skæve boliger på midlertidige grunde skal udvides.

 6. Målgruppen for skæve boliger skal udvides, så ordningen i praksis også inkluderer unge hjemløse.

 

Københavns socialborgmester Mia Nyegaard er tilfreds med de seks anbefalinger:


”Det kræver, at vi tænker nyt, hvis vi skal have flere betalelige boliger til udsatte københavnere. Derfor er jeg glad for at en bred kreds af mennesker er enige om de seks anbefalinger. Det er vigtigt, at udsatte borgere føler sig som del af den by, de bor i, og det kræver, at de har adgang til en bolig. København oplever stor økonomisk vækst, men det må aldrig blive en by, hvor kun folk med høje indkomster kan bo. Vi skal være en blandet by, og det er også det, der er københavnernes ønske, siger Mia Nyegaard, der har nedsat tænketanken.”


Tænketankens medlemmer:

 • Eivind Kolding, bestyrelsesformand CASA Group og formand for tænketanken

 • Ib Enevoldsen, adm. direktør, Rambøll

 • Mette Margrethe Elf, projektchef, Realdania

 • Tony Christrup, direktør for byudvikling og public affairs, Arkitektgruppen A/S

 • Jan B. Sørensen, adm. direktør, A/I A/S

 • Jens Elmelund, adm. direktør, KAB

 • Guri Weihe, chef for Strategi og Kommunikation, KommuneKredit

 • Socialborgmester Mia Nyegaard har deltaget i tænketankens møder som observatør.