;

Foto: Lars Bech

Foto: Lars Bech

Ny energi til boligområde i Lemvig

09. mar 2019

Ensomhed og arbejdsløshed fylder i halvdelen af lejlig­hederne i den lille boligorganisation Bo i Lemvig. I nye lokaler og med en ny boligsocial helhedsplan skal der nu gøres en indsats for at rykke områdets beboere. 

Det er frokosttid og frostklart. 

Himlen er grå, men vintersolen er skarp og brænder sig indimellem igennem skyerne. I flere vinduer i det røde etagebyggeri i vestbyen i Lemvig er gardinerne trukket for. Det er de for det meste. Også når solen ikke skinner. 

“Der er ikke mange på gaden. Vi ved, at folk er hjemme, men vi ser dem ikke så meget. Der er ufatteligt stille i området, selv når det er sommer,” siger Søren Christensen, boligsocial projektleder i boligforeningen Bo i Lemvig.

Bo i Lemvig er en lille boligorganisation med 650 lejligheder. 

Vi er helt ude vestpå. Det er her ved Thyborøn, der industrifiskes i stor stil, og det er her, tyskerne tager i sommerhus. 

Byen er idyllisk. En Tour de France-lignende bakke slanger sig ned imod en rekreativ havn med loppemarked og skaterbane. Men der er fraflytning, og i byens store boligområde er der helt stille, arbejdsløsheden er tårnhøj, og fællesskab er ikke noget, man bruger.

Fra den 1. april skydes en boligsocial indsats i gang i Lemvig. Den slags har man ikke prøvet før. Den skal løbe de kommende fire år og følger en større renovering af 151 slidte boliger fra start-70’erne, der ligger omkring Jens Søndergårdsvej.

Det er den boligsociale medarbejder Søren Christensen, der har været i gang med forarbejdet og skal forsøge at ændre udviklingen sammen med et par medarbejdere i Bo i Lemvig. Og der er nok at tage fat på. 

Her er hverken bander eller andet. Kun nogle måger, der dovent svæver i vinden fra Vesterhavet. Men stilheden er markant i området i vestbyen. Og det er arbejdsløsheden også. 

 

Ensomhed skal bekæmpes

Under 10 procent af beboerne i de 151 lejligheder er i ordinær beskæftigelse. 

Her bor dem, der er på førtidspension, de to-sprogede, dem med problemer og som kræver psykiatriens hjælp, alkohol,­ dårlig social arv, handicappede og dem uden uddannelse og pensionisterne er med i regnestykket. 

“Lemvig har jo en god beskæftigelsesgrad. Det skinner bare slet ikke igennem her i området. De andre boligafdelinger ligger spredt over et stort område. Der er nogle rigtig fine nede i byen ved vandet og længere ude på landet. Det er lige her, vi har udfordringerne. Vi lever næsten op til at være en ghetto. Det kom som en overraskelse for mig og for kommunen. I halvdelen af lejemålene er der kun én beboer i. Der er ensomhed og ressourceproblemer. Vi trækker ned, men det skal vi nu forsøge at gøre noget ved,” siger Søren Christensen. 

Stod det til Søren Christensen var her liv og glade dage imellem de røde etageblokke, men sådan er virkeligheden ikke. Han har lavet en naboskabsundersøgelse for at få kontakt til beboerne. Han er gået fra dør til dør og fået omkring 40 procent til at svare.

“Den vigtigste pointe er, at der ingenting sker. Kun 6 procent havde deltaget i noget eller været med til at arrangere noget. Der er 20 procent af beboerne, som det sidste år ikke har haft kontakt med nogen uden for boligområdet, og det bekymrer mig jo. Heldigvis vil halvdelen gerne noget. Her skal vi sætte ind. Hvis man ikke omgås hinanden, spreder der sig en ubegrundet frygt,” siger han. 
 

Nye lokaler til ny strategi

Boligforeningen flyttede i januar i nye lokaler i området. Bygningerne blev købt sidste år. Tidligere husede bygningerne Lemvig Kristne Friskole. Nu er lokalerne lyse og åbne, med bløde gulvtæpper. Her er administration, viceværter samt den boligsociale indsats samlet. Lige nu er det 12 personer. 

Søren Christensen er forsigtig optimist omkring udviklingen i området. 

“Der har ikke tidligere været gjort så meget, så på nogle måder er det forfra, men vi er nødt til at støtte en indsats. De nye lokaler kan forhåbentlig danne ramme om en masse sociale tiltag, en fodboldkamp, kaffe og den slags. Der er i alt 550 kvadratmeter. Her vil man få hjælp til lektier, sundhedscenteret skal have en plads. Vi skal tættere på beboerne, hvis helhedsplanen skal ændre på udviklingen her. Jeg har en tro på, at alle mennesker besidder ressourcer. Man kan godt bidrage, men skal måske hjælpes. Vi skal være brobyggere. Vi er gode herhjemme til at have fokus på det negative, eller det, man ikke kan. Jeg har troen på, vi kan skabe ændringer, og vi kommer til at være tæt på beboerne,” siger Søren Christensen.

I alt forventes tre medarbejdere at blive tilknyttet helhedsplanen.
Fagbladet Boligen nr. 2 - 2019

Fakta om Lemvig

• Der bor godt 21.000 indbyggere i kommunen, heraf 7.000 i Lemvig.
• Bo i Lemvig er en fusion imellem Lemvig Boligforening og Bolig selskabet af 1945. Boligforeningen er stiftet 1. januar 2015.
• Bo i Lemvig har i dag 630 boliger, i 2 af boligafsnittene er der indrettet bofællesskab for udviklingshæmmede.
• Bo i Lemvig har boliger i Lemvig By, Bøvling, Gudum, Klinkby, Lomborg og Ramme.

Fakta om boligsociale helhedsplaner

• På landsplan er der omkring 70 boligsociale helhedsplaner. Fokus er på at bryde den negative sociale arv, tryghed og trivsel i boligområderne.
• En boligsocial helhedsplan er en områdebaseret social indsats, der gennemføres i et samarbejde imellem boligorganisationer, kommune, lokale myndigheder og civilsamfund som et middel imod sociale udfordringer i et udsat boligområde.
• Helhedsplanerne bliver til i forhandling imellem boligselskab og Landsbyggefonden.
• Årligt uddeler Landsbyggefonden støtte for 230 millioner kroner. I den enkelte plan er det op til 75 procent, mens resten finansieres af kommune og boligorganisation. Læs mere hos bl.a. cfbu.dk og boligsocialnet.dk

Læs mere