;

Foto: Carsten Andersen

Foto: Carsten Andersen

Nej til dispensation i tre hårde ghettoer

25. feb 2019

Slagelse, Kolding og Korsør har søgt om dispensation fra den såkaldte 40%-regel, men kun ét område har fået dispensationen.


I alt fire af de såkaldte hårde ghettoer har søgt om dispensation for kravet, om at andelen af familieboliger kun må udgøre 40 procent. Tre har fået et nej.

 

En del af ghettoplanen fra sidste år indebar blandt andet, at de såkaldte hårde ghettoer skal nedbringe andelen af familieboliger til 40 procent af den samlede boligmasse i området, men at en dispensation var mulig.


Nu har fire af boligområderne på listen ansøgt, men kun én af områderne fået dispensation, skriver Danske Kommuner, som har fået oplysningen via Transport-, bygnings- og boligministeriet.


I Slagelse har kommunen søgt Transport-, bygnings- og boligministeriet om dispensation for de to boligområder Ringparken og Motalavej. I Ringparken bad Slagelse Kommune og Slagelse Almennyttige Boligselskab om at få lov til at nøjes med at nedbringe andelen af familieboliger til 60 procent. Der er her givet afslag, men delvis dispensation omkring området Motalavej.


Her bad kommunen  og  boligselskabet BoligKorsør om at nøjes med at nedbringe antallet af familieboliger til 65 procent.


I Kolding, som også har søgt om dispensation for to hårde ghettoområder, har   kommune  og  boligselskaberne  fået nej til begge deres ansøgninger.


I de to boligområder Skovvejen/Skovparken og Munkebo havde kommunen søgt om at få lov til at beholde andelen af familieboliger på henholdsvis 80 og 85 procent. Men det har Transport-, bygnings- og  boligministeriet  afvist.

 

Ministeriet mener ikke, at ansøgningen ikke forklarer på en overbevisende måde, hvordan  boligområdet  skal slippe af med ghettostemplet inden 2030.


Læs mere om lovgivningen omkring 'Nye kriterier for udsatte boligområder & ghettoområder'

Ghettodispensation 

De 15 såkaldt hårde ghettoer i landet skal som udgangspunkt inden 2030 have nedbragt andelen af almene familieboliger i området til 40 procent. Kommuner og boligselskaber kan søge dispensation for 40 procents-kravet, hvis ansøgningen lever op til følgende fire krav:

  • En fyldestgørende redegørelse for, hvilke andre skridt der tages for, at boligområdet ikke er et hårdt ghettoområde inden 2030
  • Andelen af almene familieboliger i området overstiger 12 pct. af det samlede antal almene familieboliger i kommunen
  • Nybyggeri kan ikke i væsentligt omfang bidrage til at nedbringe andelen af almene familieboliger
  • Salg efter en ejendomsmæglers aktuelle markedsvurdering kan kun ske med tab