;

Foto: Ralf Skjerning / Wikipedia. Til august bliver Øresundskollegiet på Amager alment. Det overtages af boligforeningen PAB.

Foto: Ralf Skjerning / Wikipedia. Til august bliver Øresundskollegiet på Amager alment. Det overtages af boligforeningen PAB.

Danmarks største kollegie bliver alment

10. dec 2019

Øresundskollegiets boliger tæller fra august 2020 med i den almene boligmasse med sine 1.025 ungdomsboliger.

 

Det store kollegie på Amager har hidtil været en selvejende institution, men kollegiet har på eget initiativ ansøgt Københavns Kommune om at blive omdannet til en almen boligafdeling. Landsbyggefonden ville dog kun godkende det, hvis der blev gennemført en større renovering. 

 

Det har Københavns Borgerrepræsentation nu godkendt, og boligforeningen PAB, som administreres af FA09, overtager Øresundskollegiet. Kommunen stiller 100 procent garanti for lån på op til 190 millioner kroner til renoveringen, som blandt andet omfatter vinduer og vandrør. Det fremgår af Amager Bladet.

 

Med omdannelsen til almene ungdomsboliger, får kommunen anvisningsret til en del af de 1.025 boliger på Amager. Det gør det nemmere for kommunen at anvise til boliger, som unge i målgruppen for boligsocial anvisning har råd til.

 

Den type anvisninger er nemlig blevet begrænset af parallelsamfundspakken, som blev vedtaget i 2018.

 

Københavns Kommune har i dag syv udsatte boligområder på den såkaldte ghettoliste. For at ændre beboersammensætningen i de områder, må kommunen ikke anvise boligsøgende, hvis et medlem af husstanden i mindst et halvt år har modtaget integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, førtidspension, arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge.

 

Efter den store renovering vil huslejen på Øresundskollegiet stige med 21,3 procent. En 1-rums ungdomsbolig på 32 kvadratmeter, der i dag koster 2.472 kroner, vil efter renoveringen koste 2.998 kroner om måneden.

 

Øresundskollegiet bryster sig ikke bare af at være Danmarks største, men nordens største kollegie – og nu alment.