;

Foto: Hækhøjden er sænket imod veje og stier, så man bedre kan overskue områderne. Foto: Claus Bech

Foto: Hækhøjden er sænket imod veje og stier, så man bedre kan overskue områderne. Foto: Claus Bech

Køge satser alt på tryghed og naboskab

29. apr 2019

Køge Boligselskab har sat ind med alt fra Nabohjælp til fældning af træer og stærkere pærer i lygtepælene for at skabe mere tryghed og bedre naboskab.

Bandeuroligheder i Køge og utryghed på stisystemerne fik beboerdemokratiet til at satse alt på at skabe mere tryghed og bedre naboskab.

I dag, halvandet år senere, er de kommet langt i Køge Boligselskab. Både med projekt Nabohjælp og beskæringen af træer og buske i området.

”Flere bruger Kulturhuset uden at være bange for at gå i mørket, og beboerne har fået mere omsorg for hinanden. De få ældre, der stadig ikke kan lide at gå til arrangementer alene, bliver fulgt derhen af andre beboere,” siger formand for Køge Boligselskab, Martin Hoffmann.

I efteråret 2017 blev Loyal to Familia set flere gange i Hastrupparken, der også har en helhedsplan. Det fik formand Martin Hoffmann og styregruppens fem medlemmer og beboerrådgiver Kim Mørk Giedo til at kaste en masse ideer på bordet.

Nabohjælp ikke kun for villaejere

Martin Hofmann og næstformand Pia Sølyst tog med til et lokalt informationsmøde om Nabohjælp. Nabohjælp handler om at være opmærksom på hinandens boliger og holde øje med, om der sker noget usædvanligt i nabolaget.

Det drives af Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden.

”Det er et virkelig godt projekt, der gør en forskel. Det er med til at give godt naboskab og forebygger indbrud,” siger Martin Hofmann.

Formandskollegiet i Køge Boligselskab, der består af bestyrelsesmedlemmer fra de ti afdelinger, besluttede at holde beboer¬møder rundt om i afdelinger om Nabohjælp. Det fik mange beboere med.

Men det kræver NemId og netadgang at tilmelde sig Nabohjælp, så i øjeblikket er Kim Mørk Guido rundt ti eftermiddage og tage imod tilmeldinger fra de beboere, der har brug for lidt hjælp og få en snak.

Samtidig har han fået hvervet fire “tryghedsambassadører”, der holder lidt ekstra øje i hver afdeling.


Tryghedsmail

Boligselskabet har også lavet en “tryghedsmail”, som man kan skrive til, hvis man ser noget i området, der gør en utryg – men selv er bange for at gå videre med det til politiet. Så bliver oplysningerne samlet sammen og givet videre.

Kim Mørk Guido er også sammen med en række andre organisationer i Køge med til møde med politiet og SSP hver 14. dag, hvor de koordinerer indsatsen og snakker om, hvad der sker i øjeblikket.

Han er glad for, at man fik gjort så meget, inden der for alvor blev problemer, og at alle afdelingerne har gjort det sammen.

”Som vores næstformand Mads Andersen siger, så er det i fredstid, man skal lave aftalerne. Ikke når man står midt i bål og brand,” siger Martin Hoffmann.


Fagbladet Boligen nr. 3 - 2019

FAKTA OM KØGE BOLIGSELSKB

1.700 boliger. 3.250 beboere. 1 beboerrådgiver, ansat 2016. Ventelisten er på omkring 1.700.

FOR MEGET GRØNT GAV UTRYGHED

Grønt er godt. Men igennem årene var træerne, buskene og hækkene i både Hastrupparken og de øvrige boligområder vokset så meget, at de var med til at gøre beboerne utrygge.

”Træerne og buskene var så tætte, at nogle blev bange for, at der stod nogle derinde og gemte sig. Der var også for lidt lys på stierne, og ingen kunne se en, hvis man fik brug for hjælp,” siger formand Martin Hoffmann. 


Det blev til et forslag til styregruppens fem medlemmer om at tynde meget ud i bevoksningen. Så hele sidste år kørte motorsavene og hækklipperne på højtryk.


”Det er lykkedes at holde det inden for budgettet. Ejendomsfunktionærerne har virkelig knoklet,” siger han. 

Resultatet er, at man i dag kan se fra altanerne ud over de grønne arealer. Der er stadig høje træer, men nu er de tyndet ud, så der er overblik. 


”Det har virkelig betydet noget for børnefamilierne, at de kan sende børnene ned at lege lidt før aftensmad, og så kan de lige kigge efter dem ud ad vinduet,” siger han. 


Stierne har gamle lygtepæle med et blødt og gulligt lys. Nu bliver pærerne skiftet med LED-lyskilder med mere kraft. 


”Det giver også tryghed, og med LED koster det ikke på elregningen,” siger han.

Læs mere

Annonce Annonce Annonce