;

Nye kriterier bringer flere boligområder på listen

01. mar 2018

Regeringen har 57 boligområder med i sit udspil imod parallelsamfund. Områderne er udpeget efter nye kriterier.


Regeringens pakke imod parallelsamfund indfører tre kriterier for boligområder, der kræver særlig indsats:


Udsatte boligområder

Ghetto-områder

Hårdeste ghetto-områder


Kriterierne er ændret, fordi regeringen mener, at ghettokriterierne bør opdateres og konsolideres.


Det skal gøre kriterierne mere robuste og sikre, at regeringens indsatser rettes imod de rigtige områder.


Regeringen foreslår, at et udsat boligområde/ghettoområde fremover karakteriseres som et fysisk sammenhængende alment boligområde med mindst 1.000 beboere, som opfylder nedenstående kriterier.Illustration: regeringen.dk

Liste: Her er ghettoerne og ud udsatte boligområder


Boligområder på listen ”Udsatte boligområder” opfylder mindst 2 af nedenstående 5 kriterier:


- Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.


- Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct.


- Antallet af dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,7 pct. af antallet af beboere.


- Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 procent. Der medtages kun uddannelser, som er taget eller godkendt i Danmark.


- Den gennemsnitlige bruttoindkomst i alderen 15-64 år i området, eksklusive uddannelsessøgende, udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Boligområder på listen ”Ghettoområder” står på listen over udsatte boligområder og opfylder:


1) Mindst to af de tre oprindelige ghettokriterier om:


Antal dømte på over 2,7 pct.

Andel uden for arbejdsmarked eller uddannelse på over 40 pct.

Andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på over 50 pct.


ELLER


2) Andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på over 60 pct.

 

Boligområder på listen ”De hårdeste ghetto-områder” opfylder kriteriet:

Boligområder, der har været på ghetto-listen de sidste fire år.