;

Foto: Stefan Kai Nielsen

Foto: Stefan Kai Nielsen

Indblik: Trods regeringers hårde retorik regerer gangsterfamilierne stadig

02. jan 2018

Når man læser mediernes dækning af kriminalitet i de udsatte boligområder, herunder især nogle af skyderierne i efterårets bandekonflikt, så kunne man meget let få det indtryk, at alle de unge mennesker er mere eller mindre kriminelle og er medlemmer af bander. 


Faktum er det helt modsatte. Kriminaliteten er også faldende i de udsatte boligområder. Og 95 ud af 100 unge mennesker i de udsatte områder opfører sig ordentligt. De passer deres skole, endda med større og større succes, for vi kan se, at deres skolekarakterer går opad. I områderne på regeringens liste over udsatte boligområder er andelen af unge, der tager en studentereksamen steget fra 22 procent i skoleårene 2008/09 til 38 procent i 2015/16.


Faktum er imidlertid også, at den lille og stadig mindre andel af kriminelle bliver mere og mere forhærdede, og de får lov til at terrorisere og skabe markant utryghed blandt de øvrige beboere i de udsatte områder. En stor andel af de mest forhærdede kriminelle kommer fra bestemte familier, hvor de ældre søskende effektivt oplærer lillebrødrene til en kriminel løbebane. Politiet, kommunerne og beboerne kender kun disse familier alt for godt, og det har de i nogle tilfælde gjort i årtier, men det er ikke lykkedes at gøre op med dem. 


På billedet ses et medlem af en af disse ”berømte” familier byde statsminister Lars Løkke Rasmussen velkommen til Vollsmose. Statsministeren ved ikke, at det er lederen af Black Army, der hilser på ham!


Det vil blive modtaget med stor glæde og taknemmelighed af beboerne i de udsatte områder, hvis der fx som led i regeringens udspil om parallelsamfund kan indgå instrumenter, der med præcision og effektivitet kan sætte en stopper for disse forhærdede kriminelle, der står for langt hovedparten af kriminaliteten.                     Red.


Indblik: Få familier leverer de mest kriminelle
Indblik: Trods regeringers hårde retorik regerer gangsterfamilierne stadig
Indblik: Professor: "Anbring tidligere"
Børn, der tvangsanbringes tidligt, klarer sig bedre i skole og uddannelse end de, der anbringes senere, siger professor Inge Bryderup.
Indblik: Kære minister - lad os tvangsfjerne bandebørn
Tilbage i 2015 var politiet i Odense så frustreret over i generationer igen og igen at skulle tilbage til de samme familier for at finde de skyldige, at de selv prøvede at rekruttere potentielle plejefamilier.
Indblik: Kriminelle familier er et landsdækkende problem
Boligorganisationerne føler sig hørt, når de henvender sig til myndighederne om kriminalitetsudsatte børn. Og indsatserne synes også de fleste steder at virke.