;

Foto: Frederikshavn Boligforening

Foto: Frederikshavn Boligforening

EU støtter klimarenovering af boliger i Frederikshavn

11. dec 2018

Frederikshavn Boligforening vil renovere knap 2.000 boliger for at sikre energimæssig bæredygtighed. Boligforeningen regner med gennemsnitlige energibesparelser på 30 procent, og EU giver et økonomisk bidrag.

 

Nye vinduer, solceller og isolering er nogle af de forbedringer, der skal være med til at gøre boligerne hos Frederikshavn Boligforening mere attraktive og klimavenlige.

 

17 afdelinger med knap 2.000 boliger, placeret forskellige steder i Frederikshavn, står over for en bæredygtig renovering til omkring 300 millioner kroner. Som noget helt ekstraordinært har EU bidraget med 12 millioner kroner, som udelukkende skal bruges til at undersøge, hvilke tekniske forbedringer der helt konkret skal foretages i afdelingerne for at give en klimamæssig gevinst. Således siger direktør Kim Madsen, Frederikshavn Boligforening:

 

”Så vidt jeg ved, er vi den eneste almene boligforening, som har fået dette tilskud fra EU. Til at starte med gav EU kun tilskud til private og halvoffentlige eller halvprivate organisationer. Men da reglerne blev lavet om, slog vi til og ansøgte om pengene. Det er en ret vigtig del af renoveringsfasen, som tilskuddet bliver brugt til, nemlig startfasen, hvor boligafdelingerne får et komplet overblik over, hvad der skal foretages af klimavenlige udbedringer, som giver gevinst på den lange bane". 

 

Kim Madsen anslår, at der med fremtidssikring af boligerne vil kunne opnås en energibesparelse på 30 procent. Beboerne vil, alt efter hvor meget og hvilke forbedringer de vælger, få en huslejestigning. Men den regner Kim Madsen med bliver udlignet i form af besparelserne på energi.

EU tilskudsordning

ELENA er en EU tilskudsordning til teknisk assistance og rådgivning til energiprojekter, der har som mål at skabe væsentlige energibesparelser.

 

Boligforeningen har søgt tilskud til 17 energiprojekter. ELENA Organisationen har anbefalet dette til EU Kommissionen, der nu har godkendt Frederikshavn Boligforenings ansøgning.

 

Projekterne beskrives og aftales inden for tre år, der er ELENA projektets tidsramme og giver en gennemsnitlig energibesparelse på 30 procent.

Læs mere

Annonce Annonce Annonce