;

Indblik

Foto: Stefan Kai Nielsen

Foto: Stefan Kai Nielsen

Indblik: Affaldsskakte på vej ud af etageboligerne

30. apr 2018

”Vi kan se en potentiel besparelse på omkring 4,3 millioner kroner om året, fordelt på sytten afdelinger med affaldsskakte og seks med miljøstationer. Kommunen er meget interesseret i, at vi overgår til nedgravede løsninger, så her har vi fået stor hjælp og rådgivning,” fortæller konsulent Christina Lundbye fra KAB, der administrerer Boligselskabet AKB, København.  


Det københavnske boligselskab er som mange andre almene boligskaber i gang med omstillingen til mere sortering af husholdningsaffaldet i for eksempel bioaffald, pap, metal og restaffald. Ved at investere i nedgravede løsninger vil de københavnske boligafdelinger både imødekomme kravet om sortering og spare på driften.


”Beregningerne viser, at en del af vores afdelinger vil have en tilbagebetalingstid på under 5 år og nogle ned til 3 år for nedgravede løsninger. Men vi har også afdelinger, hvor tilbagebetalingstiden ligger på omkring 10 år,” fortæller Christina Lundbye. 


Det er Boligselskabet AKB, Københavns mål, at afdelingerne tilslutter sig løsningen med nedgravede systemer i stedet for affaldsskakte, og beslutningen skal træffes af afdelingerne i løbet af efteråret 2018.

 

En bærepose om ugen

De kan se flere fordele ved at tage affaldsskakte ud af brug; det forbedrer personalets arbejdsmiljø, det øger sorteringen af affaldet, og det giver en økonomisk gevinst. 


”Det er især, fordi det sparer meget på mandskabstimerne. Personalet kan bruge timerne på andre opgaver, som ellers bliver løst af eksterne håndværkere,” fortæller Christina Lundbye. 

 

Også udgiften til afhentning af affaldet har betydning for, om det kan betale sig, og der er mærkbare forskelle i kommunernes prissætning, som både kan handle om selve tømningen af de nedgravede systemer og om prisen på affaldstyperne; det sorterede affald og restaffaldet.


”I København betaler afdelingerne et fast årligt gebyr for det sorterede affald. Og der er mange penge at spare på at flytte affald fra restaffald, hvor der betales for volumen, over til genanvendeligt affald,” forklarer Christina Lundbye. 


Også her kan de store nedgravede beholdere være en fordel.


”De kan klare en større volumen, og affaldet bliver trykket sammen af egen vægt, så derfor kan der gå længere tid imellem hver tømning. Det gør det mere økonomisk rentabelt,” siger Christina Lundbye.


Boligselskabet AKB, København har fået tal fra Københavns Kommune, der viser, at mængden af restaffald i snit falder fra 125 liter til 85 liter pr. lejemål om ugen, når affaldsskakte erstattes med nedgravede systemer.


”Regnestykket er kompliceret, men enkelt sagt, så betyder det en fyldt bærepose med restaffald mindre pr. lejlighed om ugen, og med 6.300 lejemål er det en stor mængde om året for vores afdelinger,” siger Christina Lundbye.

 

Bekymrede beboere

Boligselskabet er klar over, at det kan bekymre beboerne at tage affaldsskakte ud af brug, også selvom man alligevel ikke kan bruge de klassiske skakte til det sorterede affald. 


”Vi har lige holdt informationsmøde for beboerne i en af afdelingerne, og der er mange spørgsmål og bekymringer ved at tage affaldsskaktene ud af brug. Det kan være alt fra bekymring om ældre og handicappede, til om beboere kan finde på at smide affald ud fra vinduer eller bare stille det ude i trappeopgangen,” fortæller Christina Lundby. 


Hun har dog hørt fra andre boligselskabers erfaring med at tage skakte ud af brug, at skiftet til nedgravede systemer går væsentligt lettere end frygtet. 

”Vi planlægger også, at personalet det første halve år skal være med til at assistere og hjælpe beboerne i gang.” 

 

FAKTA

Fra 1961 var det et krav i bygningsreglementet for etageboliger fra tre etager at have affaldsskakte. Dog kunne kommunerne give dispensation, og de senere år er flere skakte taget ud af brug, og også nye etageboliger er bygget uden skakte.

 

Nye regler i bygningsreglement fra 1. juli 2017 og det nye Bygningsreglement 2018, BR18, gør det nemmere at bygge uden skakte og at tage eksisterende skakte ud af brug. 

 

Nu stilles der ikke krav om skakte, men i stedet funktionskrav til etageboligernes affaldssystemer, som skal leve op til hensynet til kildesortering, sundhed, komfort og energiforbrug. 

 

Uanset hvilken løsning der vælges, skal den leve op til brugerhensyn, der skal sikre, at også ældre og handicappede ved egen hjælp kan komme ind til arealerne og anvende affaldssystemet.

 

www.bygningsreglementet.dk

 

 

Arbejdsmiljø ved skakte


Arbejdstilsynet har fokus på sundhed, sikkerhed og tunge løft, og det stiller krav til håndteringen af skraldecontainere i almene boligområder.

 

Sundhed: Hygiejne og risiko for berøring med kemi. Behov for værnemidler og vaccinationer.

Sikkerhed: Tunge løft af containere. Behov for hjælpemidler som trappeløftere.

 

Læs mere på www.at.dk

Annonce Annonce
Indblik: Store forskelle på kommunernes affaldshåndtering
Indblik: Store forskelle på kommunernes affaldshåndtering
For de almene boligselskaber er der stor forskel på prisen, og hvilket affald der skal sorteres, alt efter i hvilken kommune afdelingerne ligger.
Indblik: Affald tur-retur
Kan det betale sig at sortere affaldet? Både ja og nej lyder svaret, og borgerne skal mest forholde sig til, at det skal være nemt at sortere.
Indblik: Unge tjener lommepenge på skraldet
En skraldepatrulje kan hjælpe boligafdelingen med at få ryddet op i affaldet.
Indblik: Affaldsskakte på vej ud af etageboligerne
Dårligt arbejdsmiljø for de ansatte og en dårlig løsning til sortering af affaldet gør affaldsskakte til en dyr og besværlig løsning for boligselskaberne.
Indblik: Danskerne og affaldssortering
Indblik: Affaldet skal sorteres mere og mere
Indblik: Anbefaler ens indsamling
Et Advisory Board anbefaler enklere og færre løsninger til affalds-håndtering. Det ville kunne spare samfundet 100 millioner kroner om året.