;

Foto: Martin Ljung Krabbe

Foto: Martin Ljung Krabbe

Indblik: Hvad skal øverst på den politiske dagsorden?

01. jun 2017

Kommunal- og regionsvalget til november handler også om almene boliger. Men politikere og boligorganisationer er langt fra enige om, hvilke emner der skal op på den politiske dagsorden.

 

Kommunalvalget nærmer sig. Også i boligorganisationerne. Seks ud af ti boligorganisationer regner med, at almene boliger på den ene eller anden måde bliver en del af valgkampen.

 

Det viser en ny rundspørge udført af A&B Analyse for Boligen. 31 små og store boligorganisationer fordelt over hele landet er blevet spurgt om deres forventnin­ger og forberedelser op til kommunalvalget den 21. november.

 

Omkring halvdelen af boligorganisationerne i rund­spørgen har selv tænkt sig at gå aktivt ind i valgkampen for at rejse en sag.

Det er enormt flot og vidner om, at mange er opmærksomme på, at rammerne for almene boliger også er påvirket af lokalpolitik.
Annesophie Hansen

”Det er enormt flot og vidner om, at mange er opmærksomme på, at rammerne for almene boliger også er påvirket af lokalpolitik,” siger Annesophie Hansen, ­afdelingschef for Kredsafdelingen i BL – Danmarks ­Almene Boliger.

 

Hun opfordrer alle til at tage de øvrige boligorganisa­tioner i kommunen under armen, når de vil rejse sager til kommunalvalget.

Fordi man står stærkest sammen.

 

Nybyggeri får plads
Det kan også være nødvendigt at stå stærkt. For rundspørgen viser, at der på mange punkter er stor forskel på, hvilke problemer boligorganisationerne oplever, og hvilke de forventer at se på politikernes dagsorden.

 

Kun i toppen er der enighed. Ni ud af ti boligorganisa­tioner peger på behovet for byggeri af nye almene boliger, og næsten lige så mange genkender spørgsmålet om at skaffe billige boliger. Og de to emner forventer bolig­organisationerne da også i stor stil at se på dags­ordenen, når der skal kæmpes om krydsene i kommunerne til november.

 

De ser til gengæld mere sort på muligheden for, at ­politikerne vil tale om renoveringer af almene bolig­­om­råder. Kun 20 procent af boligorganisationerne regner med, at politikerne vil tage det op.

Ønsker debat om psykiatri
Endnu sværere ser det ud med manglende beskæftigelse blandt beboerne, og helt galt er det for et emne som ”behandling af psykisk syge”, som syv ud af ti boligorganisationer genkender som et problem for dem.


Men kun fem procent af boligorganisationerne tror på, at det får en plads på dagordenen op til valget.

 

Annesophie Hansen opfordrer boligorganisationerne til sammen at rejse problemet over for lokalpolitikerne, hvis der er problemer med kommunens visitering, så der bliver anvist boliger til psykisk skrøbelige, uden de får den fornødne støtte og opfølgning.

 

Desuden bliver der centralt fra BL støttet op om at sætte fokus på renoveringerne op til kommunalvalget, og problemerne med behandlingen af psykisk syge er et tema i samarbejdet med KL.

Fortæl om alt det, de almene boliger bidrager med

”Kommunalvalget er en fantastisk mulighed for at få sat på dagsordenen, hvad de almene boliger bidrager med,” siger Annesophie Hansen, afdelingschef for Kredsafdelingen i BL.

 

Lokal interessevaretagelse er på programmet for BL i 2017. Blandt andet er der lavet en folder for hver af de 98 kommuner med fakta om, hvad de almene boligorganisationer bidrager med netop der. Indkøb, boligsocialt arbejde, beskæftigelse, nybyggeri og meget andet.

 

”Det er et udvidet visitkort til at få gang i en snak med kommunalpolitikerne om alt det, vi bidrager med, og hvad vi kunne ønske, og hvordan vi kan skabe endnu mere sammen,” siger Annesophie Hansen.

 

Hun opfordrer til, at man læser kommunestrategien, og ser, hvor man har fællesinteresser med politikerne. Kredskonsulenterne i BL oplever, at mange boligorganisationer ikke arbejder systematisk med at varetage deres interesser over for kommunen. Men at de faktisk har både netværk og viden om kommunalpolitik til at gøre det.

 

”Så har man sat sig flere boligorganisationer sammen og er blevet enige om, hvilke emner der skal rejses, så kommer kredskonsulenterne meget gerne og hjælper,” siger hun.

 

”Man skal huske, at lokalpolitikerne gerne vil i kontakt med borgerne. Vi har i kredsene ikke oplevet at få nej til at mødes,” siger hun.

Kommunalvalg 2017

Indblik: Sæt de almene boliger på stemmesedlen
Indblik: Odense kæmper sammen for at få lov til at bygge
Hver tredje af de boligorganisationer, der vil rejse sager op til valget, gør det ved uformelle møder med kandidaterne. Det er man i gang med i Odense. Her har man et fælles mål om at få lov at bygge alment igen efter fem års stilstand.
Indblik: Hvad skal øverst på den politiske dagsorden?
Kommunal- og regionsvalget til november handler også om almene boliger. Men politikere og boligorganisationer er langt fra enige om, hvilke emner der skal op på den politiske dagsorden.
Indblik: Otte spidskandidater på række
Det er tredje kommunalvalg i træk, at boligorganisationerne i Aarhus i fællesskab inviterer til debat med spidskandidaterne før kommunalvalget.