;

Indblik: BL som lobbyist på den internationale scene

28. apr 2017

Housing Europe arbejder hårdt på at få lempet Basel-komiteens kapitalkrav.

 

BL– Danmarks Almene Boliger har for mange år siden opdaget, at EU-regler har afgørende betydning for den almene sektor. Derfor har BL oprustet sin deltagelse i Housing Europe og er nu en del af bestyrelsen i Housing Europe, som varetager fælles interesser i forhold til EU og andre internationale aktører.

 

”BL har på et meget tidligt tidspunkt været med til at sikre, at Basel-komiteen kom på Housing Europes dagsorden,” forklarer Natalia Rogaczewska, der er chefrådgiver og EU-ansvarlig i BL.

 

Arbejdsgruppe
Det er på BL’s initiativ, at Housing Europe har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder målrettet på at få indflydelse på de kommende kapitalkrav fra Basel-komiteen.

 

Arbejdet har også båret frugt. Mange møder er sat op med repræsentanter fra Housing Europe og embedsmænd fra kommissionen og parlamentarikere.

 

”Udbyttet kan jo naturligvis først måles, når der foreligger et endeligt regelsæt fra EU,” siger Natalia Rogaczewska.

 

”Vi har blandt andet argumenteret for vores sag ved at fremhæve, hvor sikker en investering den almene boligsektor er.”

 

Bredt samarbejde
BL har i indland og internationalt søgt alle de samarbejdspartnere, der kan tænkes at have interesse i og indflydelse på sagen. I Danmark har BL blandt andet et tæt samarbejde med Finans Danmark, som har kontakt til både banker og realkreditinstitutter. De har hjulpet BL til at få foretræde for ”European Banking Authority” (EBA), som vurderer Basel-komiteens retningslinjers konsekvens for de europæiske lande forud Europa-Kommissionens implementering af retningslinjer. Her skal BL i EBA’s hovedkvarter i London forelægge dem de danske boligorganisationers og lejernes særlige udfordringer ved Basel-komiteens anbefalinger vedrørende egenkapital og risikovurdering.

Fakta

Internationalt arbejder BL i forhold til Basel-komiteen på at sprede viden om:

 

➜ Den danske almene boligsektors unikke finansieringsmodel.

➜ Den sensationelt lave risiko, der er forbundet med at investere i almene boliger i Danmark.

➜ At Landsbyggefonden fungerer som en meget vigtig risikoformindsker. Dels sikrer fondens støtteordninger, at boligerne holder værdi. Dels arbejder fonden aktivt for at sikre alle parter, inklusive beboere og investorer, den bedste løsning, hvis en boligafdeling en sjælden gang går ned.

Verdenspolitik og husleje

Indblik: Magtfuld komité i Schweiz kan øge den almene husleje
BL som lobbyist på den internationale scene
Housing Europe arbejder hårdt på at få lempet Basel-komiteens kapitalkrav.
Det handler om polstring
Landsbyggefonden er den afgørende årsag til, at der er næsten 100 procent sikkerhed for realkreditten, når den låner penge til opførelse af almene boliger.