;

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

I skolen skal børn lære at læse, regne og skrive

29. dec 2016

Meningsmåling afslører stor opbakning til, at folkeskoler med svage elever får flere ressourcer til at løfte dem, så de kan klare sig fagligt.


Det vigtigste at lære, når man går i folkeskolen, er at ”læse, regne og skrive”. Sådan svarer danskerne meget entydigt, når man spørger dem, og det har A&B Analyse gjort på vegne af Boligen. Der er også bred enighed om, at det er en god ide at tilføre de skoler med de børn med den svageste hjemmebaggrund flere ressourcer. Dermed er et stort flertal af danskerne enige med både regeringen og med BL.

 

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen offentliggjorde regeringsgrundlaget for den ny regering, var det første punkt, han fremhævede, nemlig folkeskolen. Regeringen har sat en halv milliard af til at løfte det faglige niveau i de danske folkeskoler.

BL har understreget vigtigheden af, at det mere målrettet sikres, at de unge i boligområderne kommer godt gennem folkeskolen. For dét er den mest effektive måde at bryde negativ social arv på og sikre, at de unge får fodfæste på arbejdsmarkedet sidenhen.
Palle Adamsen

Og det er man mere end tilfreds med i BL. I sin tale på BL’s ekstraordinære repræsentantskabs- møde i december, kvitterede formand Palle Adamsen for udmeldingen fra Lars Løkke Rasmussen således:

 

”BL har understreget vigtigheden af, at det mere målrettet sikres, at de unge i boligområderne kommer godt gennem folkeskolen. For dét er den mest effektive måde at bryde negativ social arv på og sikre, at de unge får fodfæste på arbejdsmarkedet sidenhen.”

 

Og Palle Adamsen fortsatte:

 

”BL har haft tætte kontakter til mange interessenter om dette, og meget tyder på, at statsministeren har ladet sig inspirere, for af det nye regeringsgrundlag fremgår, at der skal afsættes 500 millioner kroner til, at 100 folkeskoler målrettet løfter elevernes faglige kundskaber. Der skal sættes fokus på skoler, der underviser elever med det, der ofte lidt fortegnet kaldes en svag hjemmebaggrund. Pilen for den målrettede indsats peger derfor i retning af vores boligområder. Det virker lovende, og det er meget bedre at investere i vores unge fremfor en ny såkaldt 'ghettopakke' med indholdsløs symbolpolitik.”

Bedstefars avislæsning smitter af på børnebørnenes uddannelse

Stor enighed om folkeskolen
I A&B-analysen har 1.165 mennesker svaret på spørgsmål vedrørende folkeskolen. Og en nærmere analyse af svarene viser bred enighed på tværs af køn, alder, indkomst og -geografi i stort set alle spørgsmål.

 

Allerstørst enighed er der om, at folkeskolens vigtigste opgave er at lære børnene at læse, regne og skrive. Det erklærer hele 84,4 procent sig enige. Respondenterne i undersøgelsen kunne vælge op til tre af fem forskellige kompetencer. ”Sociale kompetencer” kom ind på en andenplads med 64,6 procent, mens ”Kreativitet” fik indst tilslutning med 17,8 procent.

 

Af andre markante resultater kan nævnes:

  • At den enkelte folkeskoles kvalitet er af stor betydning for, om børnene klarer sig godt.
  • At det er en god idé at give skolen med mange ”svagt stillede” børn flere ressourcer.
  • At der er for lidt disciplin i folkeskolen.

 

Download undersøgelsen

Grafik: BL
Grafik: BL

Seneste nyheder

Om undersøgelsen

Dataindsamling er foretaget fra d. 30. 11 – 5. 12 2016. 1.165 personer i alderen fra 18 år indgår i undersøgelsen.

 

Personerne, der indgår i undersøgelsen, er udvalgt, så data er vægtet på køn, alder og geografi, således at stikprøvens sammensætning matematisk matcher den fordeling, man finder i hele den danske befolkning.