;

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Politiforlig: Kriminalpræventiv indsats i udsatte områder fortsætter

19. nov 2015

Borgmestre med kriminalitetstruede boligområder er uanset partiobservans enige i, at der ikke kan gennemføres en helhedsorienteret indsats i udsatte boligområder uden et fast forankret og borgernært politi.

 

”Politiets særlige indsatser imod indbrudskriminalitet, rocker- og bandemiljøet, organiseret og grænseoverskridende kriminalitet samt de tryghedsskabende indsatser i særligt udsatte boligområder videreføres.”

 

Det udtalte justitsminister Søren Pind, efter regeringen i efterdønningerne oven på terrorangrebet i Paris indgik politiforlig med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 17. november. 

”De seneste tal for kriminaliteten i Nordsjælland viser, at kriminaliteten i det udsatte område Egedalsvænge nu er lavere end i hele politikredsen i øvrigt,”
Thomas Lykke Pedersen, Borgmester i Kokkedal Kommune.

I aftaleteksten uddybes de kommende fire års politiarbejde i udsatte boligområder således:

 

”Den seneste flerårige aftale har muliggjort en styrket kriminalpræventiv indsats, konsekvent patruljering med fokus på en hurtig og effektiv indsats samt synlig tilstedeværelse i samarbejde med kommunerne og tæt kontakt med lokale unge igennem SSP-samarbejdet m.v. Det har medvirket til, at relativt flere bliver stillet til regnskab for den kriminalitet, de begår, ligesom politiets tryghedsindeks viser, at trygheden i de særligt udsatte boligområder er blevet øget.”      

                      

Særlig indsatsstyrke
Nyt i forhold til tidligere aftaler er, at politiet, ud over den daglige og borgernære forankrede politiindsats, skal kunne stille med – som det formuleres i aftalen – ”en styrket indsats i særligt udsatte boligområder, herunder i tilfælde af uroligheder, som kræver politimæssig synlighed og tilstedeværelse i det pågældende område.”

 

Meningen er, at opstår der uroligheder som dem i Vollsmose i 2012 eller Rosenhøj i 2007, skal politiet i løbet af kort tid være i stand til at møde talstærkt op. 

 

Lokal glæde
Bortset fra sidstnævnte, som ingen umiddelbart har udtrykt ønske om, vil aftalen formentlig imødekomme lokale ønsker for politiets virke. Op til politiforligets indgåelse havde A&B Analyse for Boligen gennemført en spørgeundersøgelse blandt borgmestre med boligområder på Rigspolitiets særlige liste over kriminalitetstruede boligområder.

 

13 ud af 13 adspurgte borgmestre med forskellig partiobservans gav alle udtryk for, at de lokalt forankrede indsatser med faste betjente i de udsatte områder skal fortsætte. 

 

Uden politi ingen ­helhedsindsats
Borgmestrene i blandt andet København, Odense og Aalborg gav udtryk for, at det ville forringe mulighederne for at fastholde den helhedsorienterede indsats, som i de seneste år har haft en forebyggende virkning på de kriminalitetsudsatte boligområder, hvis ikke indsatserne fortsætter.

 

”Netop den geografiske tilstedeværelse og kendskabet til området er en basal grundforudsætning for håndtering af konflikter og ikke mindst at forebygge dem,” svarede Odenses borgmester, Anker Boye.

 

De hidtidige lokalt forankrede politiindsatser med faste betjente har ifølge borgmestrene også gjort en betydelig forskel i områderne.

 

”De seneste tal for kriminaliteten i Nordsjælland viser, at kriminaliteten i det udsatte område Egedalsvænge nu er lavere end i hele politikredsen i øvrigt,” udtaler borgmester i Kokkedal Kommune, Thomas Lykke Pedersen.

 

Ifølge undersøgelsen er Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær, helt enig.

 

”I godt og tæt samarbejde med politiet kæmper vi imod, at banden LTF (Loyal to Familia) får fodfæste i Vapnagård. Samtidig knokler vi for at få flere børn og unge væk fra en kriminel løbebane. Vi kan som kommune ikke sætte ordentligt ind uden samarbejde med politiet – det vil være en katastrofe, hvis indsatsen fra politiet stopper,” udtaler hun.

 

Boligen havde inden indgåelsen af forliget sendt undersøgelsen til udvalgte retspolitiske ordførere, der sad med ved forhandlingsbordet.


Boligen nr. 12 - 2015

Fakta om aftalen

Aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi gælder for perioden 2016-2019. Aftalen sikrer 1,9 milliarder ­kroner ekstra til politiet i perioden. Der er ikke øremærket penge til specielle indsatser i udsatte boligområder. De indsatser, der er udviklet i indeværende periode, og som i vid udstrækning blev finansieret via en ekstrabevilling på knap en kvart milliard i 2011, skal ifølge aftaleteksten fortsætte og må derfor formodes fremadrettet at være finansieret af politiets faste husholdningsbudget.

De ekstra midler skal fortrinsvist gå til flere betjente, ­forstærket grænsesikring og terrorbekæmpelse.

 

Download undersøgelsen:
Politiets indsats i udsatte boligområder

Læs også