;

Indblik

Foto: Alex Tran, Thomas Arnbo & Jens Bach

Foto: Alex Tran, Thomas Arnbo & Jens Bach

Indblik: Politiets arbejde i udsatte boligområder

01. maj 2015

Boligen har igennem opinionsinstituttet A&B Analyse stillet boligorganisationerne bag de 31 områder, der er opført på Rigspolitiets liste over udsatte boligområder, en række spørgsmål.

 

Boligorganisationerne har besvaret spørgsmål for i alt 30 af de 31 områder.

 

Da Boligen er af den klare opfattelse, at optræden på diverse lister – uanset om de er udarbejdet af Rigspoliti eller regeringen – er stærkt stigmatiserende. Derfor optræder alle de adspurgte boligområder anonymt.

 

Spørgsmålene er for en dels vedkommende besvaret skriftligt af boligorganisationen. I andre tilfælde er det sket via interviews.

 

Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 9.-25. marts  

______________

 

 

Har der inden for det seneste år været problemer med kriminalitet eller truende adfærd, som skaber utryghed i jeres boligområde?  

 

JA: 80%

NEJ: 20%  

 

En tredjedel af boligorganisationerne oplyser, at de ikke kender antallet på episoder. En tredjedel oplyser, det er mere end ti. Knap 17 procent oplyser, at der kun har været én til tre episoder. Resten ligger der imellem. I følge Rigspolitiets tryghedsindeks sker der ikke mere kriminalitet i udsatte boligområder end i andre dele af byerne.

___ 

 

 

Hvem har været årsag til problemerne?  

 

PSYKISK SYGE: 37,5%

PERSONER, DER IKKE BOR I OMRÅDET: 54,2%

UTILPASSEDE BØRN OG UNGE FRA BOLIGOMRÅDET: 70,8%

ANDET: 54,2%  

 

I kategorien ”andet” gemmer der sig i boligorganisationernes kommentarer til spørgsmålet blandt andet alkohol og andet misbrug, indbrud og en demonstration for ”White Power” med mere  

___

 

 

Føler I, at politiet har gjort og gør det, de skal, i forhold til at bekæmpe kriminaliteten i boligområdet?  

 

JA: 83,3%

NEJ: 16,7%    

 

___

 

 

Har I kendskab til, at der fra politiet, kommune, kommunale institutioner er igangsat initiativer, der skal forebygge fremtidige situationer, der kan skabe utryghed i området?  

 

JA: 96,7%

NEJ: 3,3%  

 

Boligen har spurgt til karakteren af initiativerne. Og det omfatter alt fra fokus på helt små børn i kriminelle familier over Exitprogrammer for bandemedlemmer, halvmaraton arrangeret af politi til intensiverede gadeindsatser.    

___

 

 

Føler i jer inddraget i et samarbejde med politiet i forhold til at få løst problemerne med utryghed?  

 

JA: 93,3%

NEJ: 3,3%

VED IKKE: 3,3%  

 

Bortset fra et boligområde kan alle bekræfte, at det er de samme personer hos politiet, de samarbejder med.  

___

 

 

Fungerer betjentene, der opererer i området, i én eller flere sammenhænge som rollemodeller for boligområdets børn?  

 

JA: 50%

NEJ: 43,3%

VED IKKE: 6,7%  

 

Af boligorganisationernes kommentarer til spørgsmålet fremgår det tydeligt, at her er noget, man gerne vil have mere af. De boligorganisationer, der kan svare bekræftende, vil have mere. Og de boligorganisationer, som ikke har betjente i en rollemodelfunktion, efterlyser det selvsagt også.    

___

 

 

Hvordan er politiets generelle tilstedeværelse i boligområdet?

 

POLITIET ER DER FOR MEGET: 3,3%

PASSENDE: 70%

POLITIET ER DER FOR LIDT: 23,3%

VED IKKE: 3,3%

Politiet må arbejde med beboernes tillid

Af besvarelserne på Boligens spørgeundersøgelse blandt boligorganisationerne, der har boligområder på politiets liste over udsatte boligområder i kriminel sammenhæng, fremgår det, at der er kommet mere politi i områderne.

 

Paradoksalt nok viser Rigspolitiets tryghedsindeks, at tilliden til politiet i netop de udsatte boligområder på Rigspolitiets liste er faldende. Hvor 80 procent af beboerne i 2013 havde tillid til politiet, var det i 2014 hun knap 77 procent.

 

Måske skal forklaringen findes i en pointe, Fyns Politi har analyseret sig frem til i Vollsmose. Når op imod 80 nationaliteter er repræsenteret blandt beboerne i et boligområde. Så må mange af dem nødvendigvis komme fra steder i verden, hvor det ikke er en naturlov, at politiet er de ærliges ven og støtte. Til gengæld kan politiet glæde sig over en beskeden stigning i den generelle tryghed i de udsatte boligområder.

 

70 procent af beboerne i de udsatte boligområder erklærede sig i 2014 for tryg ved at bo der. Det er en halv procent flere end i 2013.  

 

BORGERNES TILLID TIL POLITIET I DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK:

 

Tillid til politiet

  • 2013: 79,9% 
  • 2014: 76,7%

 

Ikke tillid til politiet

  • 2013: 18,9%
  • 2014: 19,2% 

 

Ved ikke/ ikke besvaret

  • 2013: 1,3%
  • 2014: 4,0% 

 

 

   

Politiet bliver nærpoliti

Indblik: Et politimæssigt kvantespring
Indblik: Politiets arbejde i udsatte boligområder
Boligen har igennem opinionsinstituttet A&B Analyse stillet boligorganisationerne bag de 31 områder, der er opført på Rigspolitiets liste over udsatte boligområder, en række spørgsmål.
Indblik: Beboernes politi plejer netværket
Over 80 nationaliteter er repræsenteret blandt beboerne i Vollsmose. Mange af dem kommer fra steder i verden, hvor det ikke er en naturlov, at politiet er de ærliges ven og støtte.
Indblik: Fædre og politi fik styr på de unge
Vestegnens tidligere berygtede boligafdeling er blevet kommunens mest fredelige, fortæller det lokale politi.
Indblik: Fra hærværk til tryghed
Nærbetjenten Jakob har været med til at gøre Akacieparken til et af Valbys rolige og trygge boligområder.
Indblik: Lang vej endnu
Det eksisterende politiforlig udløber med udgangen af i år. Skal den positive udvikling i de udsatte områder fastholdes, kræver det ifølge BL’s formand, Palle Adamsen, at der også i fremtiden afsættes penge til et engageret lokalt politi, der kan bakke op om de kommunale og boligsociale indsatser.