;

Kolstrup Boligselskab har 75 års-jubilæum

28. sep 2018

Boligforeningen blev i 1943 oprettet og råder i dag over ca. 1.300 boliger. Boligerne er beliggende såvel bynært som på Høje Kolstrup i den nordlige del af Aabenraa samt i Løjt Kirkeby. Foreningen har et bredt udbud af boligtyper, som er fordelt med ca. 300 i tæt-lav bebyggelse og resten i etagebyggeri.