;

Foto: Det Boligsociale Fællesskretariat

Jesper Kurdahl Larsen ny boligsocial chef i Gellerup-Toveshøj

12. dec 2017

Til nytår tiltræder sekretariatschef, Jesper Kurdahl Larsen, stillingen som Boligsocial chef i Gellerup-Toveshøj og stopper dermed hos Det Boligsociale Fællessekretariat.

Det Boligsociale Fællessekretariats styregruppe igangsætter hurtigst muligt en proces i samarbejde med medarbejdere og de boligsociale interessenter med henblik på at sikre det optimale organisatoriske set-up for fællessekretariatet samt finde en kvalificeret afløser.

Styregruppen havde gerne set, at Jesper kunne fortsætte den gode udvikling som Det Boligsociale Fællessekretarat er inde i, men ønsker ham held og lykke med den boligsociale indsats i Gellerup-Toveshøj, som også set med 5. kreds’ briller er et vigtigt indsatsområde.