;

Indblik: Magtfuld komité i Schweiz kan øge den almene husleje

28. apr 2017

Indblik

Verdenspolitik og husleje

I Basel sidder en komité, som består af 28 nationalbankdirektører fra hele verden. Komiteen kaldes i daglig tale for Basel-komiteen, og dens hovedfunktion er at udarbejde globale retningslinjer for verdens finanssektor, så der sikres nogenlunde lige vilkår på det internationale finansielle marked.

 

Siden den økonomiske krise i 2008 er Basel-komiteen kommet med tre sæt store retningslinjer, og aktuelt er endnu et sæt retningslinjer i støbeskeen. Retningslinjerne kan få stor betydning for især det danske realkreditsystem, som traditionelt lånefinansierer det danske boligmarked. Herunder også byggeriet af almene boliger.

 

Redaktionen giver her et indblik i, hvad de 28 bankdirektører er ved at udarbejde, hvorfor det har betydning for den almene husleje, og hvad BL og andre prøver at gøre for at påvirke processen.

 

Red.

Verdenspolitik og husleje

Indblik: Magtfuld komité i Schweiz kan øge den almene husleje
BL som lobbyist på den internationale scene
Housing Europe arbejder hårdt på at få lempet Basel-komiteens kapitalkrav.
Det handler om polstring
Landsbyggefonden er den afgørende årsag til, at der er næsten 100 procent sikkerhed for realkreditten, når den låner penge til opførelse af almene boliger.