;

Foto Scanpix

Indblik: Hundrede tusinder lever på et eksistensminimum

02. sep 2016

Indblik

Störungsfrei wohnungspolitik

Foto: Scanpix

I Danmark trådte den 1. juli en ny såkaldt integrationsydelse i kraft. Den vil reducere 42.000 indvandreres rådighedsbeløb. For husstande uden børn er reduktionen på næsten 50 procent.

 

Den 1. oktober træder loftet over kontanthjælpen i kraft. Det vil ramme cirka 30.000 kontanthjælpsmodtagere. Loftet vil især ramme børnefamilier hårdt. 13.000 børnefamilier vil efter skat miste gennemsnitligt 22.000 kroner om året. På landsplan vil kontanthjælpsloftet gennemsnitligt beskære de enlige forsørgeres rådighedsbeløb med cirka 20 procent. Der skæres ikke i kontanthjælpens grundbeløb. I praksis er der tale om et loft over den maksimale boligsikring for kontanthjælpsmodtagere.

 

I Tyskland beskar man allerede i nullerne overførselsindkomsterne meget betydeligt. Men her valgte man en anden vej. Hvor vi i Danmark skærer i boligstøtten, øger man den i Merkels konservativt ledede Tyskland. Er man på tysk kontanthjælp, betales huslejen.

 

Befolkningen skal igennem minimale overførselsindkomster animeres til at arbejde – og gerne til små lønninger. Men man sætter ikke borgernes hjem på højkant. Det er et tysk folkekrav, et bredt politisk flertal ikke tør udfordre. Der er også politisk enighed om, at det ville være dumt. Omkostningerne ved udsættelser fra bolig til at genopbygge familier samt omkostningerne ved udsættelsers indflydelse på social arv med mere risikerer at overstige udgiften ved at sikre, at borgernes husleje bliver betalt.

 

Red.

Störungsfrei wohnungspolitik

Indblik: Hundrede tusinder lever på et eksistensminimum
Indblik: Forbundsregeringen har hævet boligstøtten med 40 procent
Tyskland er et liberalt orienteret land. Befolkningen tror grundlæggende på, at man er sin egen lykkes smed. Og at den enkelte selv må tage ansvar for sit liv. Derfor er sociale ydelser meget beskedne. Men der er uskrevne folkerettigheder, som man ikke går på kompromis med.