Foto Scanpix

Indblik: Løsningen er flytning

01. nov 2016

Indblik

Kontanthjælpsloft

Foto: Scanpix

Kontanthjælpsloftet er landet. Ca. 33.000 familier er berørte af det.
Ingen kan på nuværende tidspunkt spå om, hvor mange af dem, der vil få så store udfordringer med at betale husleje, at de på længere sigt måske må udsættes af deres boliger. Som vi beskrev i sidste nummer af Boligen, arbejder hundreder af boligorganisationer hårdt på at hjælpe deres lejere med alt fra økonomisk rådgivning til oprettelse af små­ job, der kan løfte familiernes økonomi.


Men en mindst lige så afgørende faktor i forhold til konsekvenserne af loftet er kommunernes vilje og muligheder for at bruge især § 81 og § 81 A i lov om aktiv socialhjælp – to paragraffer, der i særlige tilfælde giver kommunerne mulighed for at hjælpe lejere, der trues af udsættelse.


Boligen har talt med en række kommuner, og viljen ser ud til at være der. Men et synes alligevel at stå fast. For tusinder af de ramte vil et skifte til en billigere bolig blive nødvendigt. Og i kommuner, hvor der ikke umiddelbart er billigere boliger at opdrive, kan en social eksport til kommuner og med billigere ledige boliger blive en realitet.

 

Red.

Hjælp til paragrafferne

§ 81
HJÆLP TIL ENKELTUDGIFTER
Det er hovedsagelig enkeltudgifter, der ikke kan forudses, og hvor ansøgeren er udsat for en social begivenhed. Enkeltudgifter kan for eksempel være udgifter til at flytte eller dække huslejerestancer.

 

§ 81 A
MIDLERTIDIG HUSLEJEHJÆLP
Midlertidig huslejehjælp kan gives til en person, der trues af udsættelse på grund af restancer. 


§ 85
HJÆLP TIL FLYTNING
Det skal være en flytning, der forbedrer ansøgerens bolig- eller erhvervsforhold, for eksempel til en billigere bolig, der passer til ansøgerens økonomi. Hjælpen omfatter udgifter til flyttebil, depositum og boligindskud.

 

Kilde: Lov om aktiv socialpolitik, Ankestyrelsen

Kontanthjælpsloft

Indblik: Løsningen er flytning
Indblik: Børn må dele værelse
Lavere boligstandard til enlige forældre på kontanthjælp, midlertidig huslejehjælp og øget adgang til indskudslån. Det er nogle af de måder, kommunerne vil tackle kontanthjælpsloftet på.
Indblik: Kommunerne må gerne udbetale øget støtte
Mange modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse har i dag færre penge til rådighed.