;

Foto Hanne Jung

Indblik: Den tyske udfordring

28. dec 2015

Indblik

Den tyske udfordring

Foto: Hanne Jung

Fra januar til og med november 2015 har 964.574 asylansøgere fået et midlertidigt hjem i Tyskland.


Tyskland har hele året oplevet en stor tilgang af forhåbningsfulde asylansøgere og dermed et stort pres på landets boligsektor. Og tilstrømningen blev større, da den tyske forbundskansler, Angela Merkel, i august lovede asyl til alle syriske flygtninge. Fra Syrien blev der fra januar til november registreret 383.946 asylansøgere, og selvom kun denne gruppe skulle få asyl, skal man dertil også lægge de mulige familiesammenføringer. Antallet af nytilkomne i 2015 kan derfor meget vel ende på over en million. Ingen ved endnu, om man skal forvente lige så mange i 2016.

 

Den store tilstrømning har skabt et omgående behov for steder at placere de mange nye borgere. En tidligere lufthavn, teltlejre og containerlandsbyer er allerede taget i brug, og man er i betydeligt omfang begyndt at beslaglægge tomme private bygninger.

 

For dem, som får lov at blive, er dette ikke gangbare løsninger, så derfor skal der bygges mere permanente boliger. Hvor stor en del af flygtningene, kan man forvente, tager hjem igen, og hvor mange af dem skal bruge et sted at bo? Kan de bo i tomme boliger i affolkede østtyske byer, eller bør man stræbe efter at placere dem i storbyerne, hvor integrationen er nemmere og jobmulighederne større?

 

En ting står klart: Tyskland skal bruge flere hundrede tusinde nye boliger… Måske endda en million.

 

Red.

Den tyske udfordring

Indblik: Den tyske udfordring
Indblik: Udlejere - Vi skal spille en stor rolle
Strømmen af asylansøgere har skabt et stort pres på det tyske boligmarked. Boligen har besøgt boligmarkedets parter, en lejer- og en udlejerorganisation, til en snak om flygtninge og om fremtiden.
Indblik: Lejere - Der bliver ikke bygget nok
Der bliver i øjeblikket bygget omkring 270.000 nye boliger i Tyskland om året, men med de mange nye flygtninge burde tallet ligge på mindst 400.000. Det mente Ulrich Ropertz, administrerende direktør i ”Deutscher Mieterband”, der som Tysklands største lejerorganisation repræsenterer mere end 1,3 millioner husstande, da Boligen mødte ham på hans kontor ved Alexanderplatz i Berlin.
Fra filmproduktioner til flygtningecentral
Flere steder i Berlin er der oprettet alternative registreringscentre for flygtninge.
Indblik: Historisk lufthavn er blevet til flygtningelejr
I den tidligere lufthavn Tempelhof i Berlin venter flere tusinde mennesker på et mere permanent sted at bo.
Indblik: Den danske udfordring
Der har i 2015 ikke været en tilstrømning af flygtninge til Danmark, der kan måle sig med den lille million, der er kommet til Tyskland fra januar til og med november.