;

Foto: Forenet Kredit

Foto: Forenet Kredit

Nyt panel skal hjælpe med billige boliger i København

06. jan 2020

Michael Demsitz, adm. direktør, Boligkontoret Danmark, skal sammen med 10 andre være med til at rådgive Københavns Kommune om en blandet by.

Nyt panel skal komme med anbefalinger, der kan understøtte de politiske målsætninger om København som en bæredygtig boligby.


Det er Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, der har nedsat det rådgivende panel, der skal være med til at sikre flere billige boliger i kommunen.


Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

"Vi ser en trist tendens til, at de billige lejligheder i København forsvinder. Samtidig er regeringen klar til at rive gode, billige almene boliger ned i vores udsatte byområder og erstatte dem med dyre ejerboliger. Når de billige boliger forsvinder, betyder det, at en stor del af befolkningen ekskluderes fra det københavnske boligmarked, og det er afgørende nødvendigt få lavet om på den udvikling. Københavns skal være en hovedstad for alle," siger Ninna Hedeager Olsen.  

Panelet kommer til at have 11 medlemmer. Det er repræsentanter fra bygge- og boligbranchen og forskningensverdenen. Også Københavns Kommunes stadsarkitekt Camilla van Deurs er med.


Indbyggertallet stiger med omkring 10.000 nye københavnere om året og det lægger pres på boligmarkedet. Mange af boligerne, der bygges er meget dyre.


Panelet kommer til at dække både den almene sektor, forskningsmiljøet, rådgivere, bygherrer og ejendomsudviklere og skal byde ind med viden og anbefalinger om gode, billige boliger, bæredygtige byggematerialer, lokalplanlægning, byfornyelse og byudvikling. 


Det er afgørende for sammenhængen i København, at man ser nærmere på den nuværende udvikling, hvis byen skal rumme høj som lav. Det mener Anne Hedegaard Winther, erhvervs-PhD-stipendiat.

"Rigtig mange ønsker at bo i byen, hvilket øger presset på boligmarkedet og får både bolig- og grundpriser til at stige. Derfor er det enormt vigtigt, at man tager stilling til, hvilken by man ønsker, at København skal være – både i forhold til befolkningssammensætning, virksomheder, faciliteter, byrum osv. Og hvis man ønsker en blandet befolkningssammensætning, hvor der også er plads til personer med lave og middel-indkomster, er det selvsagt nødvendigt at sørge for, at der findes boliger, som disse befolkningsgrupper har råd til at bo i. Det er bare lettere sagt end gjort i det nuværende marked. Derfor er det vigtigt at diskutere de muligheder og værktøjer, der findes og at klarlægge de behov, der er," siger Anne Hedegaard Winther.  

 

Her er Københavns Kommunes nye panel

 • Camilla van Deurs, stadsarkitekt, Københavns Kommune
 • Michael Demsitz, adm. direktør, Boligkontoret Danmark
 • Kurt Helles Bardeleben, partner, Sirius Advokater
 • Anne Hedegaard Winther, phd-stipendiat, Statens Byggeforskningsinstitut og Fonden for Billige Boliger
 • Jesper Pagh, arkitekt og undervister på RUC
 • Pernille Schyum Poulsen, partner, Tegnestuen Vandkunsten
 • Dorthe Keis, partner, Arkitema Architects
 • Elisabeth Hermann Frederiksen, ansvarlig for bæredygtighed, NREP
 • Henrik Mielke, direktør, Enemærke & Petersen
 • Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør, PensionDanmark
 • Hans Bo Hyldig, direktør, FB-gruppen