;

Foto: Emilie Koefoed / Realdania. Realdania afsætter 30 mio. kr. til at hjælpe unge ud af hjemløsheden.

Foto: Emilie Koefoed / Realdania. Realdania afsætter 30 mio. kr. til at hjælpe unge ud af hjemløsheden.

Ny rapport: Unge skal hjælpes ud af hjemløshed

02. okt 2019

Skal unge hjemløse permanent ud af hjemløsheden, er der behov for små, billige boliger. Det er en udfordring for kommunerne, da udbuddet af egnede boliger er lavt.

 

Selvom tallet af unge hjemløse er faldet lidt i 2019, er det stadig et faktum, at hver tredje hjemløs er imellem 18-29 år.


Hvis kommunerne skal lykkes med permanent at nedbringe antallet af hjemløse unge, er det vigtigt, at de har boliger at anvise til – som er til at betale for personer på kontanthjælp.


En tryg bolig og en målrettet social støtte er afgørende for at hjælpe unge varigt ud af deres hjemløshed. Det viser en ny undersøgelse udarbejdet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). Her har de for Realdania undersøgt tre kommuners arbejde med at få hjemløse i egen bolig.


Ifølge undersøgelsen skal kommunerne tage afsæt i Housing first-princippet, når de arbejder med at nedbringe antallet af hjemløse unge. Housing first er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig permanent bolig og samtidig modtager tilstrækkelig social støtte.


Kommunerne skal udnytte den eksisterende boligmasse og gøre brug af den kommunale anvisning og samtidig indgå samarbejdsaftaler med boligorganisationerne, så de har en systematisk procedure i forhold til at finde egnede boliger.


Ifølge flere fagpersoner, som er interviewet i VIVE-undersøgelsen, er 1-værelseslejligheder den mest hensigtsmæssige boligløsning for de unge hjemløse. For eksempel kan kommuner og boligorganisationer ændre adgangskravene til ungdomsboliger, så de ikke er begrænset til unge under uddannelse, men også kan blive et tilbud for udsatte unge.

 

Ny indsats mod hjemløshed

Realdania afsætter 30 millioner kroner til en ny indsats, som skal bidrage til boligløsninger for hjemløse unge, blandt andet ved at udvikle viden om egnede boligmiljøer til hjemløse unge. De tager afsæt i Housing First-princippet og sætter eksempelprojekter i gang med almene, private og kommunale parter, som kan være med til at udvide udbuddet af betalelige boliger og øge videndelingen på området.


”I Realdania er vi optaget af, hvordan vi kan bidrage til at løse sociale udfordringer gennem det byggede miljø. Vi kan se, at der er et stort behov for at sikre boligløsninger i arbejdet med at få løst udfordringen med unge hjemløse. Med denne indsats ser vi meget frem til at afprøve og opbygge viden i forskellige partnerskaber, der på sigt kan udvide boligudbuddet og udfolde viden om relevante housing first-boligmiljøer," siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania, i en pressemeddelelse fra Realdania.

 

BL - Danmarks Almene Boliger og Realdania har i flere år været en del af Hjem til Alle alliancen - en alliance med 19 partnere, der er gået sammen om at forebygge og reducere hjemløshed blandt unge i Danmark.

 

 

FAKTA

Hjemløshed i Danmark

  • Der er 6.431 hjemløse i Danmark i 2019 (6.635 i 2017)
  • Unge hjemløse mellem 18 og 29 år udgør en tredjedel (1.928 personer)
  • Tre ud af fire unge hjemløse har enten en psykisk sygdom og/eller et misbrug

Læs mere

Annonce Annonce Annonce Annonce