;

Foto: Christiansborg. Foto: Anders Hviid

Foto: Christiansborg. Foto: Anders Hviid

Minister bakker op om 'ghettopakken' trods FN-kritik

21. nov 2019

Holdningen kritiseres af Enhedslistens Søren Egge Rasmussen.

 

Den 18. oktober udtalte FN skarp kritik af den ghettopakke, Folketinget vedtog i efteråret 2018.

 

FN fastslog, at lov 38 blandt andet krænker retten til frit at opholde sig, hvor man vil, samt forældres ret til selv at vælge deres børns uddannelse. Derudover fandt verdensorganisationen det direkte diskriminerende, at bestemte områder i Danmark ved lov kategoriseres som ghettoer. Ikke mindst fordi kriterierne, der kvalificerer et område som ghetto, blandt andet bygger på andelen af beboere med ikkevestlig baggrund.

 

Kritikken kom fra Komiteen for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder, der arbejder under FN's afdeling for menneskeret.

 

Paragraf 20-spørgsmål

Kritikken fra FN fik den 1. november Enhedslistens boligpolitiske ordfører, Søren Egge Rasmussen, til i et paragraf 20-spørgsmål at spørge boligminister Kaare Dybvad Bek, om han efter kritikken fra FN vil ændre på loven, som realiserer ghettopakken.

 

Søren Egge Rasmussen er også formand for Folketingets Boligudvalg.

 

I et kortfattet svar meddeler boligministeren, at regeringen står bag parallelsamfundsaftalen, og der er bred opbakning til aftalen på tværs af Folketinget. Og at han derfor ikke vil rulle lovgivningen tilbage.

 

”Jeg synes, det er skuffende og alvorligt, at Danmark ignorerer en så kraftig kritisk tilkendegivelse fra De Forenede Nationer,” siger Søren Egge Rasmussen.

 

”Ministeren påpeger selv, at der i aftalen om ghettopakken er aftalt, at der efter behov kan følges op på initiativer i pakken. Jeg mener, FN's kritik i den grad må være en helt oplagt anledning til at genbesøge aftalen med henblik på at få skiftet til en helt anden retning.”