;

Ensomhed skal knækkes i renoveringer

29. nov 2018

Ensomhed er et voksende samfundsproblem. Et samarbejde mellem BL, Landsbyggefonden og foreningen Realdania skal nu afprøve, hvilken forskel det gør for beboernes livskvalitet, når nedbringelse af ensomhed er tænkt ind i renoveringen af almene boligområder.

 

104.000 ældre føler sig ufrivilligt ensomme, og tallet vokser. I almene boliger bor flere alene og gennemsnitsalderen er højere end i andre boligformer. Men undersøgelser viser, at måden man bor på kan afhjælpe ensomheden.

 

Derfor er BL, Landsbyggefonden og Realdania gået sammen om at undersøge, hvad det betyder, hvis man udover at fokusere på at spare energi, øge æstetikken eller forbedre tilgængeligheden i et alment boligområde, også renoverer for at nedbringe ensomheden gennem mere målrettet brug af fællesskaberne og det gode naboskab.

 

”Den almene sektor arbejder med at tænke den sociale sammenhængskraft ind i renoveringsprojekterne. Vi ser et potentiale i at skabe en tredobbelt bundlinje, hvor sociale fællesskaber indgår som en værdi og et endemål på linje med bedre tilgængelighed og energibesparelser. Vores samarbejde med Realdania skal gøre os klogere på, hvordan vi kan gøre det i praksis”, siger Bent Madsen, adm. direktør i BL.

 

Samarbejdet har foreløbig resulteret i en ny hjemmeside i samarbejde med AlmenNet og et inspirationskatalog med en række konkrete eksempler på almene renoveringsprojekter, som har ført til mere fællesskab blandt beboerne. Den kan besøges her http://socialerenoveringer.almennet.dk

 

Hos Allan Søstrøm, direktør i Østjysk Bolig, som har bebyggelserne Bispehaven i Aarhus, lyder det:
”I Bispehaven er vi i gang med en stor Tryghedsrenovering. Vi er altså i forvejen opmærksomme på, at man godt kan ændre en afdeling fysisk og opnå et socialt resultat – nemlig en øget tryghedsfølelse. Derfor er vi også glade for at kunne samarbejde med BL, Landsbyggefonden og Realdania om også at få ensomhedsproblematikken med i vores renovering. Vi har en del ensomme beboere i Bispehaven, og det vil vi meget gerne være med til at ændre på”.

 

Formålet med samarbejdet er at udbrede kendskabet til og opbygge flere erfaringer med fysiske renoveringer målrettet fx opgange, vaskehuse eller ’kantzoner’ mellem folks egen matrikel og fællesarealerne. Alt sammen steder, hvor beboerne færdes i hverdagen, og som giver øget mulighed for daglige møder og deltagelse i det lokale fællesskab.

 

Læs om projektet Rum & Fællesskaber for alle her

Fakta

De fire pilotprojekter

Vojens:

Boligselskabet af 1943

Antal boliger: 104

Byggeår: 1958-1961-1967

Samlet budget for renovering: 125,4 mio. kr.

 

Rødovre:

Lejerbo, Tjørneparken afd. 056

Antal boliger: 198 + fælleshus

Byggeår: 1957.1959

Samlet budget for renovering: 345 mio. kr.

Aarhus:

Østjysk Bolig, afdeling 6 Bispehaven

Antal boliger: 870

Byggeår: 1969-1973

Samlet budget for renovering: 250 mio.kr.

 

Kalundborg:

FOB Kalundborg

Antal boliger: 432

Byggeår: 1939- 1975

Samlet budget for renovering: 183 mio.kr.

 

Hvordan kommer man i gang?

BL, Landsbyggefonden og Realdania har udgivet et inspirationskatalog, der viser, hvordan fysiske tiltag kan understøtte fællesskab og skabe mere tryghed. Kataloget kommer med en række anbefalinger til boligen, facaden, udearealerne og forbindelsen til omgivelserne. Se mere på socialerenoveringer.almennet.dk.

Læs mere