;

Foto: Peter Norby

Foto: Peter Norby

Støtte til udvikling af fælles rum

07. jun 2018

Realdania og Lokale og Anlægsfonden efterlyser med indsatsen 'Fælles Rum' gode initiativer til mødesteder og fritidsfaciliteter, der kan skabe større sammenhængskraft og i eller omkring udsatte boligområder - eller områder, der er i risiko for at blive det. Frem til den 14. september i år kan kommuner, boligorganisationer, beboere og lokale samarbejdspartnere over hele landet søge om støtte til at udvikle fysiske mødesteder.

Fysiske mødesteder kan samle og styrke et lokalsamfund. Her er mulighed for at mødes på tværs - spontant og i forbindelse med planlagte aktiviteter . Hvis der ikke er gode mødesteder kan det påvirke og udfordre byens sociale balance og sammenhængskraft - både i et boligområde og i forhold til byen omkring.

Realdania og Lokale og Anlægsfonden har sammen afsat 35 mio. kr. til at udvikle nye mødesteder og til at løfte fritidslivet i og omkring boligområder, der er udsatte, eller er i risiko for at blive det. Mødestederne skal åbne boligområderne op ved at skabe nye steder med plads til aktiviteter for beboere i området, men også for resten af byens borgere. Projekterne skal gå på tværs af fysiske og sociale indsatser. Konkret kan det for eksempel være projekter, som kan fremme uddannelse og beskæftigelse i boligområdet og deltagelse i fritidsaktiviteter.

Læs mere på Realdanias hjemmeside
Læs mere på Lokale og anlægsfondens hjemmeside

Proces
Kommuner, boligorganisationer, boligselskaber, boligafdelinger og lokale samarbejdspartnere kan frem til den 14. september 2018 søge om støtte til at udvikle et projekt. Lokale samarbejdspartnere kan for eksempel være virksomheder, foreninger eller uddannelsesinstitutioner. Op til 15 projekter vil til efteråret blive udvalgt til en videre vurdering af, hvad der kan udvikles og kvalificeres i projekterne.

I ansøgningerne vil der blive lagt vægt på, om der er:
• En klar vision - i form af en vision for forandringen, som projektet skal skabe og bidrage til at løse
• Helhedstænkning - i form af sammenhæng mellem planer for boligområdets udvikling og hele byen
• Fællesskab og socialt miks - om mødestedet kan danne ramme om fællesskab og aktiviteter mellem beboere i boligområdet og hele byen - både spontane møder og planlagt aktivitet
• Samarbejde og forankring - at projektet involverer og er forankret hos beboere, parter fra området og fra hele byen
• Viden - i form af, at projektet tager udgangspunkt i en analyse af områdets brugere, potentialer og udfordringer - samt ny viden og forskning
• Nytænkning - at de foreløbige tanker om mødestedet og dets aktiviteter ikke tidligere har været afprøvet i den lokale kontekst
• Kvalitet - at det fysiske mødested realiseres med kvalitet i arkitektur og materialevalg

'Fælles Rum' indgår i Realdanias indsats By i balance og i Lokale og Anlægsfondens indsats for at løfte fritidslivet i udsatte boligområder.

Efter udviklingsfasen kan projekterne efterfølgende i efteråret 2019 ansøge om støtte til realisering. Cirka 3-7 projekter vil blive udvalgt og få mellem 5-7 mio. kr. til arbejdet.

Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden, siger: "Det traditionelle foreningsliv har ikke så stærkt fodfæste i udfordrede boligområder, men det betyder jo ikke, at der ikke er liv og initiativ. Som fond har vi ansvar for at støtte store, fremsynede projekter med mange brugere, men også for at hjælpe lokale initiativer på vej. Vi vil gerne inspirere og hjælpe de små idéer, græsrødder og mange gode kræfter ude i foreningslivet til at gro sig store og stærke. Der ligger en proces med idéudvikling bag, som vi i tæt samarbejde med de lokale idemagere, vil arbejde for at puste liv i. Det er der, de gode ideer fødes, og derfor har vi lavet Fælles Rum."

Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania, siger: "Det handler om at skabe sammenhæng i byen - både fysisk og socialt. Der er behov for steder at mødes med naboen, dem fra den anden side af vejen eller andre dele af byen. Vi ønsker at fremme den hele og blandede by, hvor vi ikke isolerer os i små områder. Vi håber, at rigtig mange kommuner, boligorganisationer og lokale aktører har lyst til at gå sammen og komme med gode ideer til nye mødesteder."


 

 

 

FAKTA

Frem til 14. september 2018 kan kommuner, boligselskaber og lokale samarbejds-partnere søge støtte til at udvikle et fysisk projekt i eller omkring et udsat boligområde - eller områder, der er i risiko for at blive det.

2018 udvælges op til 15 projekter til at modtage udviklingsstøtte på op til 300.000 kr. efter et princip om 50 % medfinansiering.

2019 har projekterne mulighed for at søge omrealiseringsstøtte på ca. 5-7 mio. kr. I alt er der afsat 35 mio. kr. til puljen.

Hent vejledning til hvordan du ansøger

Ansøg puljen her

Læs også: