;

Foto: Regnar M. Nielsen

Foto: Regnar M. Nielsen

BL’s næstformand: ”Boligområder skal tales op – ikke ned.”

14. jun 2018

.. Udsatte boligområder skal kureres med normalitet. Og her skal kunst og kultur spille en stor rolle mener Odense-Rådmand.

 

Hvordan skaber man forandring, engagement og sammenhængskraft i de udsatte boligområder. Det blev her til eftermiddag diskuteret under Folkemødet af et panel i BL’s Dome i Allinge.


Og budene var mange i et panel, der bestod af arkitekter, en kommunalpolitiker, en boligdirektør og en beboerdemokrat. Alle paneldeltaere kunne enes om, at det var vigtigt at sikre, at det pågældende boligområde er attraktivt… Eksempelvis gennem smuk arkitektur.


Men måske er løsningen meget mere simpel:

”Vi skal stoppe med at tale boligområderne ned… Der er ingen, som vil bo i en ghetto eller i et sort hul,” sagde BL’s næstformand, Vinnie Hansen.


BL-næstformanden understregede, at god tone overfor beboere og boligområder ikke gør det alene. Flere indsatser er nødvendig.


”Boligerne skal renoveres, så de er sunde og tidssvarende. Og der skal gøres sociale indsatser, der sikrer at beboerne kan mødes og trives,” sagde hun.


Snart skulle det vise sig, at BL-næstformanden og Odenserådmanden, Jane Jegind fra Venstre måske er relativt tæt på hinanden.


”Vi skal prøve at præge de mest udsatte områder med normalitet. Og her kommer kunst og kultur ind i billedet,” sagde Jane Jegind. Der dermed også var på sporet med at sikre beboerne noget at samles om.


”Biblioteket spiller en enorm rolle i Vollsmose. Og står det til mig skal Odense Børneteater også have en scene i området,” fortsatte hun.


Venstrekvinden understregede dog at normalisering ikke kun handler om kunst og kultur.


”Det er også en del af normalisering, at et så stort boligområde som Vollsmose skal bestå af andre boligtyper end kun almene boliger… Ligesom der også stræbes efter at boligområder i andre dele af byen skal bestå af blandede boligtyper,” sagde hun.