;

Foto: Domea.dk. Svanehusene i Hjørring

Foto: Domea.dk. Svanehusene i Hjørring

Samarbejde på tværs af byer giver nordjyder lavere husleje

10. jul 2018

Nordjyder i tæt på 1.600 almene lejeboliger har i 2019 måske råd til en ekstra biograftur eller større bøffer i indkøbskurven. Hver måned. Et samarbejde på tværs af boligselskaber i Hjørring, Hirtshals og Aabybro har vist sig så effektivt, at de enten sætter huslejen ned eller holder den i ro. En børnehave i Hirtshals sparer svimlende 14.250 kr. om måneden i husleje.

8.550 pakker rugbrød, 109.900 ostehapser, et nyt industrikøkken eller en ekstra pædagog på halv tid. Med andre ord: 171.000 kr. i sparet husleje om året. Det er virkeligheden for en børnehave i Hirtshals fra næste år. Den kæmpe besparelse er det direkte resultat af et samarbejde mellem de tre almene boligselskaber Domea Hjørring, Domea Hirtshals og Domea Aabybro.

Den 1. december 2017 indgik de et såkaldt driftssamarbejde. Det vil sige, at det er de samme mennesker, der er hyret til at slå græs, vaske trapper og rydde sne i alle tre boligselskaber, der ud over børnehaven i Hirtshals til sammen ejer 1.597 almene lejeboliger.

Og effekten slår allerede igennem.

"Målet har været, at henlæggelserne (opsparingen, red.) skal stige, og huslejen sættes ned. Det er lykkedes, og det er også målet i fremtiden," som Allan Baltsersen, organisationsbestyrelsesformand for både Domea Hirtshals og Domea Hjørring, udtrykker det.
I de to boligselskaber steg huslejerne i flere afdelinger i 2016 og i 2017.

Både Domea Hirtshals, Domea Hjørring og Domea Aabybro har netop godkendt regnskaber og budgetter for 2018/2019.

Som eksempel sparer beboerne i boligafdelingen Brogården, der hører under Domea Hirtshals, i gennemsnit 3.360 kr. i husleje om året i 2019. I afdelingen Byhusene under Domea Hjørring sparer beboerne i gennemsnit 3.996 kr. om året i husleje. Derudover har begge selskaber henlagt dele af besparelsen - altså sparer de også op til fx fremtidigt vedligeholdelsesarbejde.

I Domea Aabybro har man sparet samme store beløb som følge af samarbejdet, men her har bestyrelsen valgt, at huslejen skal holdes i ro i 2019, mens den største del af besparelsen henlægges. Der ligger bl.a. en helhedsplan og venter forude.

I år holdes huslejen i de fleste af de i alt knap 1.600 lejemål i ro.

Boligselskaberne fremtidssikrer sig selv
De tre boligselskaber, der alle køber deres administration hos den almene bygge- og boligadministration Domea.dk, gik allerede for to år siden sammen med 8 andre selskaber i ét servicecenter. Og driftsaftalen er netop etableret i et samarbejde med Servicecenter Bolig Nord, der på vegne af boligselskaberne varetager den daglige drift i boligområderne.

Ved at pulje tre årligt tilbagevendende poster - det såkaldt grønne arbejde, fx græsslåning, vinterbekæmpelsen, som snerydning, samt trappevask og rengøring - og sende det i udbud i alle tre byer har de opnået en konkurrencedygtig pris. Man er samtidig gået fra at have mange lokale ejendomsmestre til at have én ledende.

"Det handler om fortsat at kunne tilbyde gode og vedligeholdte boliger, som er til at betale for almindelige nordjyder. Og jeg er glad og stolt over, at selskaberne er i gang med at fremtidssikre sig selv," siger kundechef Mikki Schougaard Frandsen, der leder det fælles servicecenter i Hjørring.

Samarbejde, samarbejde, samarbejde
Hos Domea Aabybro er organisationsbestyrelsesformand Jesper Hasemann heller ikke i tvivl om vejen frem.

"Den eneste måde at spare penge på er ved at arbejde sammen," siger han.

Jesper Hasemann oplever desuden også fordele i det daglige samarbejde med servicecentret som følge af den mere stramt styrede drift.

"Vi har fået en bedre sparring, og vi er kommet tættere på dem, der har ledelsesretten i driften. Alt er nu samlet ét sted. Og der er større sandsynlighed for, at man holder sig til de planer, der er lagt, fordi nogen har overblikket og sørger for, at de bliver ført ud i livet," siger Jesper Hasemann.

Også for kundechef Mikki Schougaard Frandsen er et ellers godt samarbejde blevet endnu bedre.

"Det daglige samarbejde er styrket. Der er en rød tråd i arbejdet med alle selskaberne - vi er ikke i gang med én ting ét sted og en anden ting et andet sted - vi er i gang med de samme ting. Det giver også kvalitet til selskaberne," siger Mikki Schougaard Frandsen.

FAKTA

En husleje, der er til at betale
Folketinget har vedtaget, at de almene boliger på landsplan frem mod 2020 skal reducere udgifterne med 1,5 mia. kr. Hos boligselskaber, der er kunder hos Domea.dk, svarer det i gennemsnit til ca. 125 mio. kr. - eller ca. 3.000 kr. om året eller 250 kr. om måneden pr. lejemål. Besparelsen er nødvendig for at sikre, at beboerne fortsat i fremtiden vil have en husleje, der er til at betale.

Lavere administrationshonorar
Den 1. juli 2016 gik 11 boligselskaber i Nordjylland fra at have lokale servicecentre til at samles i ét, Servicecenter Bolig Nord. Det betød, at Domea.dk kunne sætte boligselskabernes administrationshonorarer ned.
Hjørring - nedsat med 42 %
Hirtshals - nedsat med 22%
Aabybro - nedsat med knap 30%

Besparelser på huslejen i 2019
Domea Hjørring
• Byhusene -9% = 3.996 kr. pr. år pr. lejemål i gennemsnit
• Buen -5% = 3.528 kr. pr. år pr. lejemål i gennemsnit
• Svanehusene -4% = 3.264 kr. pr. år pr. lejemål i gennemsnit

Domea Hirtshals
• Børnehaven, Fanøgade -18% = 171.000 kr. pr. år
• Brogården -6% = 3.360 kr. pr. år pr. lejemål i gennemsnit
• Lyngparken -5% = 3.540 kr. pr. år pr. lejemål i gennemsnit
• Havudsigten -4% = 2.172 kr. pr. år pr. lejemål i gennemsnit
• Margretheparken -1% = 720 kr. pr. år pr. lejemål i gennemsnit
• Bindslev 0% = huslejen fastholdes

Domea Aabybro
• Alle afdelinger 0% = huslejen fastholdes

Læs også:

Annonce Annonce Annonce Annonce