;

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Indblik: Samme tendens i København

03. jul 2018

Forskydningen i Sydney hen imod en mindre blandet storby – økonomisk og socialt – er også i gang i København. Denne udvikling fik et skub, da kommunen midt i 1990’erne frasolgte ejendomme med tilsammen cirka 40.000 lejeboliger. Det siger Hans Skifter Andersen, adjungeret professor på Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet i København.

”Der er en mangel på almene boliger i København,” konstaterer han og henviser her blandt andet til en undersøgelse fra i fjor, han var med til at udarbejde, og som illustrerer, at boligmarkedet i København er presset. Stadigt flere er nødt til at dele bolig med personer, de ikke er familie med.

Situationen kan blive yderligere forværret med regeringens parallelsamfundsplan, der åbner mulighed for at nedlægge udsatte almene boligområder.

Trængslerne i den almene boligsektor skal sammenholdes med, at lejen i mange private udlejningsejendomme ofte er temmelig høj. Stigningen er kommet efter renoveringer, påpeger han.


Facit er i hans analyse, at de laveste indkomstgrupper og folk uden for arbejdsmarkedet må flytte væk fra den centrale del af byen.

Hans Skifter Andersen tilføjer, at boligudviklingen i København dog ikke er helt så negativ over for beboere i den almene sektor som for eksempel i Stockholm.

 

Salg af nedrivninger reserverer Sydneys bykerne for de rigeste

Indblik: Salg og nedrivninger reserverer Sydneys bykerne for de rigeste
Indblik: Almindelige mennesker tvinges ud af centrum i Sydney
To almene boligbebyggelser i det centrale Sydney i Australien nær operahuset og Harbour Bridge er sat til salg af delstatsregeringen. Hovedparten af beboerne har fået tilbudt anden bolig langt borte fra bymidten. Det er en politik om social eksport, siger kritikere.
Indblik: Samme tendens i København
Forskydningen i Sydney hen imod en mindre blandet storby – økonomisk og socialt – er også i gang i København.