;

Indblik: Kriminelle familier er et landsdækkende problem

02. jan 2018

Boligorganisationerne føler sig hørt, når de henvender sig til myndighederne om kriminalitetsudsatte børn.  Og indsatserne synes også de fleste steder at virke.


At kriminalitet synes at være forankret i visse familier, bekræftes af en undersøgelse, Fagbladet Boligen har fået gennemført af A&B Analyse. Det fremgår også, at det er et udbredt problem.


Boligorganisationerne, som har boligområder på Rigspolitiets såkaldte ”sub-liste” (boligområder, som i kriminalitetssammenhæng er særligt udsatte), er blevet spurgt, om de i de enkelte områder oplever, at ældre familiemedlemmer introducerer yngre til bandekriminalitet. På vegne af to tredjedele af områderne svarer boligområderne bekræftende. Og boligorganisationerne bag halvdelen af områderne svarer bekræftende på, at mindst to medlemmer af samme familie er aktiv i en lokal kriminel gruppe eller bande. I alt har 95 procent af områderne beboere, der har tilknytning til kriminelle grupper eller bander.

 

Indsatser synes at virke –  i hvert fald delvist

Næsten alle boligorganisationer har på et tidspunkt henvendt sig til skole, politi eller anden myndighed for at fortælle om et barn med problemer. Og næsten alle svarer bekræftende, at der fra myndighedernes side er reageret på deres henvendelse. I næsten halvdelen af områderne med bandekriminalitet svarer boligorganisationerne, at myndighederne har haft succes med at gribe ind, når unge har været ved at følge ældre familiemedlemmer ind i en kriminel gruppe eller bande. I lige så mange områder har man delvist haft succes med det. Kun i et område svares der nej. Boligorganisationerne bag områderne på Rigspolitiets liste er af den opfattelse, at SSP-arbejdet virker i 90 procent af områderne. 

Om analysen

Undersøgelsen er foretaget via telefoninterviews blandt de boligorganisationer, som har boligområder opført på Rigspolitiets liste over boligområder, som i kriminalitetssammenhæng er udsatte. Der er 24 boligområder på listen. Boligorganisationerne, der repræsenterer dem alle, er blevet kontaktet. Der er opnået svar fra boligorganisationer, som repræsenterer 19 af områderne.

Download analysen:
Den kriminelle fødekæde i bander og Politiets indsats i boligområder

Indblik: Få familier leverer de mest kriminelle
Indblik: Trods regeringers hårde retorik regerer gangsterfamilierne stadig
Indblik: Professor: "Anbring tidligere"
Børn, der tvangsanbringes tidligt, klarer sig bedre i skole og uddannelse end de, der anbringes senere, siger professor Inge Bryderup.
Indblik: Kære minister - lad os tvangsfjerne bandebørn
Tilbage i 2015 var politiet i Odense så frustreret over i generationer igen og igen at skulle tilbage til de samme familier for at finde de skyldige, at de selv prøvede at rekruttere potentielle plejefamilier.
Indblik: Kriminelle familier er et landsdækkende problem
Boligorganisationerne føler sig hørt, når de henvender sig til myndighederne om kriminalitetsudsatte børn. Og indsatserne synes også de fleste steder at virke.