;

Foto: Kristoffer Friis

Foto: Kristoffer Friis

Åbning for at sløjfe tillægskøbesum i København

26. okt 2017

Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) og Frank Jensen (A) gav håndslag på at ville undersøge muligheden for at sløjfe tillægskøbesummen. 

Der var blus på spørgsmålene til de politiske spidskandidater, da BL's 1. Kreds onsdag havde inviteret til vælgermøde med de Københavnske spidskandidater forud for Kommunalvalg 2017 den 21. november. Næsten 100 mennesker var dukket op i den flotte Kirkesalen hos KAB i hjertet af København.

Lokalpolitisk var det en begivenhedsrig dag at invitere til vælgermøde, men kandidater fra alle partier dukkede op med overborgmester Frank Jensen (A) placeret i midten af podiet. Radikale Venstres Anna Mee Allerslev, som tidligere på dagen havde sagt farvel til politik i København, blev afløst af kandidaten Karen Melchior. 

”Hvad tænker spidskandidaterne om byens udvikling, de almene boligorganisationers rolle og om boligpolitikken”, lød oplægget fra BL’s 1. kreds til kandidaterne.  

Efter en hurtig runde om partiernes forhold til almene boliger – de var over hele linjen gode – blev der hurtigt åbnet op for spørgsmål og en god omgang politisk debat. 

Og spørgelysten var i den grad hjemme. Og kom vidt omkring. Planlov, bandekonflikt, socialt udsatte, skoledistriktsregel, fleksibel udlejning, billige boliger og anvisningsretten. 


Tillægskøbesummen i København
Et af de spørgsmål, der kastede et spændende svar af sig, kom fra Kjeld Poulsen, Samvirkende Boligselskaber og repræsentant i BL’s 1. kreds. Han undrede sig over tillægskøbesummen i København. Baggrunden for spørgsmålet handler om, at udnyttes et område mere eller til andet formål end forudsat ved det oprindelige salg, så er Københavns Kommune berettiget til tillægskøbesum, svarende til markedsprisen for den øgede anvendelse. Og det er så dyrt, at boligselskaberne ikke udnytter deres arealer endnu bedre, selvom der flere steder er vilje til det. 

“Det virker som om, kommunen spænder ben for os her. Vi vil jo gerne bygge og sørge for, at vi kan sikre boliger, der kan gå til boligsociale formål, men tillægskøbesummen gør, at det bliver meget dyrt. Kan vi ikke gøre noget ved det?”

Overborgmester Frank Jensen (A) greb spørgsmålet: 

“Hvis vi teamer op og kigger på de områder, hvor den almene sektor kan løse den boligsociale udfordring, så vil jeg gerne gå videre med at undersøge, om vi kan frafalde tilkøbssummen. Hvis vi skal have Folketinget med på at dispensere, så skal der være et argument. Vi har i kommunen en anvisningsret, og kan vi sige, at vi vil løse den boligsociale udfordring med det her, så synes jeg, argumentet er der,” sagde Frank Jensen (A).

Fritids- og kulturborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) fulgte nøje med og nikkede. 

“Jeg er med på den her sammen med overborgmesteren. Det er ikke en løsning, der sker på én dag, men jeg vil gerne være med til at undersøge den mulighed nærmere. I gør en imponerende indsats for at få den almene sektor til at fungere… det er ikke de nemmeste udfordringer, I sidder med, når kommunen kommer med de lidt ‘tunge’ tilfælde. Jeg vil gerne takke jer for den indsats og meget gerne drikke mere kaffe med jer,” sagde han. 

Opbakningen vækkede tilfredshed blandt flere i publikum, ligesom formand for BL’s 1.kreds, Camilla Hegnsborg, afslutningsvis kvitterede for den politiske opbakning til at undersøge muligheden for at give afkald på tillægskøbesummen.

 

 

Billedtekst

BL’s Kreds 1 havde fået samlet spidserne til boligdebat. Aftenen udviklede sig til en god politisk debat med stor ros til den almene sektor med plads til ideologiske forskelle. På billedet fra venstre: Sisse Marie Welling (SF), Jens-Kristian Lütken (V), Jakob Næsager (K), Frank Jensen (A), Ninna Hedeager Olsen (Ø), Carl Christian Ebbesen (O), Bjarke Charlie Serritslev (Å), Karen Melchior (R), Danny K. Malkowski (LA). 

 

Læs også