;

Foto: Helga C. Theilgaard

Foto: Helga C. Theilgaard

Regeringen dropper plan om statslån

23. nov 2017

Regeringen har offentliggjort en model for statsgaranti af den almene sektors realkreditlån, som helt følger de retningslinjer, som BL sammen med Finans Danmark har anbefalet.


Regeringen har lyttet til advarslerne om huslejestigninger og spiller i stedet ud med den model for statsgaranterede realkreditlån, som BL og Finans Danmark anbefalede.

 

Modellen går kort fortalt ud på, at staten garanterer den almene sektors lån til nybyggeri og renoveringer, og dermed kommer renten på disse lån til at falde.

 

Det betyder, at statens udgifter til ydelsesstøtte reduceres, og det samme gælder for Landsbyggefondens udgifterne til ydelsesstøtte på renoveringer.

 

 

Omlægning til statslån vil koste lejerne dyrt

BL har tidligere advaret kraftigt mod regeringens tidligere foreslåede statslånemodel og har dokumenteret, at en tvangsomlægning af realkreditlån til statslån vil føre til store huslejestigninger. Denne huslejestigning er nu helt undgået, fordi regeringen har fulgt vores anbefalinger.

 

På den lidt længere bane vil modellen yderligere føre til besparelser for beboerne.

 

For der ventes udmeldt stramninger fra den såkaldte Basel Komite, der fastsætter de internationale retningslinjer for finansiel virksomhed.

 

Der er udsigt til krav om at lægge markant mere kapital til side som sikkerhed, når man låner til blandt andet almene boliger, og det vil uvægerligt føre til øgede omkostninger og dermed huslejeforhøjelser.

 

Men med indførelsen af den model, som BL og Finans Danmark anbefalede med statsgaranterede realkreditlån, ser det ud til, at denne ekstraregning helt kan undgås.

Læs pressemeddelelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:
Ny aftale om finansieringen af lån i den almene boligsektor sikrer større besparelse