;

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Ny analyse: Unge fra udsatte områder rammes hårdt af nye adgangskrav

03. maj 2017

Tænketanken Kraka slår i en ny analyse fast, at de ny adgangskrav til de gymnasiale uddannelser især vil ramme unge fra socialt udsatte boligområder hårdt. Den ny gymnasiereform indebærer nemlig, at adgangskravene skærpes fra og med 2019. Kraka har baseret analysen på de karakterer, som elever, der har fuldført grundskolen (9. eller 10. klasse) i årene 2009 til 2014, har fået.

 

Udviklingen i uddannelsesniveauet blandt unge i udsatte områder har været positiv de senere år. Fra 2009 til 2014 er andelen, som påbegynder en gymnasial uddannelse direkte efter deres grundskole, steget fra 43 til 54 procent.

 

Men denne udvikling risikerer at gå i stå eller direkte gå den modsatte vej fra og med 2019, hvor de ny adgangskrav træder i kraft. Den ny Kraka-analyse dokumenterer nemlig, at havde de nye adgangskrav været gældende fra 2009, ville hele 15 procent af de unge i de udsatte området ikke kunne starte på en gymnasial uddannelse, fordi deres karakterer var for lave. Analysen viser desuden, at det især er unge, som har taget HF og HHX, som ville være blevet ramt, hvis karakterkravet havde været gældende.

Opnår man den ønskede effekt af den målrettede indsats i forhold til de unge, som har den svageste hjemmebaggrund, så kan man sagtens forestille sig, at den positive uddannelses-udvikling i de udsatte områder kan fortsætte.
Bent Madsen, Administrerende direktør BL

BL’s administrerende direktør, Bent Madsen, finder tallene ”meget bekymrende”, men han udtrykker samtidig, at regeringens udspil på skoleområdet netop er målrettet at hjælpe denne gruppe unge:

 

”Det vil være meget bittert – og dyrt for samfundet – hvis vi ikke fastholder de gode resultater, som igennem de senere år er opnået i forhold til at løfte de unge fra udsatte områder fra passiv forsørgelse og måske endda en kriminel løbebane og ind i uddannelse og efterfølgende beskæftigelse. Det er der jo en klar risiko for vil ske med de ny karakterkrav, viser analysen fra Kraka.”

 

”Men nu har regeringen spillet ud med en indsats i forhold til de folkeskoler, som de unge i Kraka-analysen har gået på. Jeg håber inderligt, at denne indsats bliver en succes. For opnår man den ønskede effekt af den målrettede indsats i forhold til de unge, som har den svageste hjemmebaggrund, så kan man sagtens forestille sig, at den positive uddannelses-udvikling i de udsatte områder kan fortsætte,” siger Bent Madsen og fortsætter:

 

”Så i stedet for at sænke overliggeren til de gymnasiale uddannelser, så hjælper vi dem, der har mest brug for det, med at kommer over. Og det er der perspektiv i.”

Fakta

Den nye gymnasiereform indebærer, at adgangskravene til gymnasiale uddannelser skærpes fra 2019. Fremover skal elever have et gennemsnit på mindst 5,0 af alle standpunktskarakterer og have bestået folkeskolens lovbundne afgangsprøver for at blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse. Samtidig indføres et karakterkrav til den 2-årige HF-uddannelse.