;

Foto: Colourboc

Foto: Colourboc

133.500 færre er på overførsel end forventet

07. apr 2016

Antallet af overførselsmodtagere mellem 16 og 64 år har de seneste mange år været faldende. 

 

Antallet af overførselsmodtagere mellem 16 og 64 år har de seneste mange år været faldende. Ser man på befolkningens sammensætning af alder og etnicitet ville man ellers have forventet en stigning. I løbet af de sidste 15 år er der kommet 133.500 færre overførselsmodtagere, end den demografiske udvikling isoleret set tilsiger, skriver ae.dk.

Befolkningen er i perioden blev ældre, og samtidig er der blevet flere personer med udenlandsk baggrund. Begge grupper har historisk haft en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet, og derfor ville man faktisk have forventet en stigning i gruppen af overførelsesmodtagere over de seneste 15 år. På baggrund af den demografiske udvikling kunne man have forventet, at antallet af overførselsmodtagere ville være vokset med 72.000 personer fra 1999 til 2014.


Det har dog ikke været tilfældet – tværtimod er antallet faldet. Faktisk er antallet af overførelsesmodtagere faldet med 60.000 personer siden 1999. Der er altså kommet 130.000 færre overførselsmodtagere, end den demografiske udvikling isoleret set tilsiger, viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.


Ser man på personer med ikke-vestlig baggrund, har vi de sidste 15 år set en stigning i antallet af overførselsmodtagere. Stigningen er dog ikke så stor, som man på forhånd kunne have forventet, når man tager højde for demografien.

Analysens hovedkonklusioner

• Antallet af overførelsesmodtagere mellem 16-64 år har de sidste mange år haft en nedadgående tendens. 

• Befolkningen er i perioden blev ældre, og samtidig er der blevet flere personer med udenlandsk baggrund. Begge grupper har historisk haft en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet, og derfor ville man faktisk have forventet en stigning i gruppen af overførelsesmodtagere. 

• Det har dog ikke været tilfældet – tværtimod er antallet faldet. Det vidner om, at vi på trods af adgangen til offentlige ydelser alligevel har formået at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen. 

• Særligt blandt danskere er tilbøjeligheden til at være på overførelsesindkomst blevet mindre. 

• Ser man på personer med ikke-vestlig baggrund, har vi de sidste 15 år set en stigning i antallet af overførselsmodtagere. Stigningen er dog ikke så stor, som man på forhånd kunne have forventet.

Læs også