;

Indblik

Foto: Simon Jeppesen

Foto: Simon Jeppesen

Indblik: Udvider indsats imod social dumping

01. okt 2015

KAB vil fremover tilbyde boligorganisationer mulighed for at kontrollere, at løn og arbejdsforhold er i orden på byggepladsen.

 

Den almene administrationsorganisation KAB har igennem flere år krævet, at rådgivere, som man samarbejder med om byggeprojekter, sikrer, at der i udbudsmaterialet til hovedentreprenører stilles krav, der matcher den internationale arbejdstagerorganisation ILO’s konvention om brug af udenlandsk arbejdskraft.

 

Sagt på en anden måde har man krævet, at der ikke foregår social dumping på byggepladsen, og hovedentreprenører er desuden blevet pålagt at sørge for, at underentreprenører lever op til de samme krav.

 

Fremover udvider KAB indsatsen imod for dårlige arbejdsbetingelser ved at tilbyde sine boligorganisationer en kontrolfunktion, så de enkelte entreprenører kan blive kontrolleret under udførelsen af arbejdet på byggepladsen. Det vil ifølge byggechef i KAB, Michael Nielsen-Elgaard, skabe endnu større sikkerhed for, at indsatsen virker.

 

Behov for at tjekke

”Langt de fleste hoved- og underentreprenører overholder de krav, vi stiller, men ligesom der er behov for færdselspoliti, der kontrollerer trafikanterne, er der formentlig behov for at tjekke, at der ikke er brodne kar på byggepladserne,” siger han.

 

Indtil nu har KAB klaret sig med at have de omtalte klausuler i udbudsmaterialet og ved hjælp af et bilag til entreprisekontakter, hvor der står, at bygherren kan kræve supplerende erklæringer om, at bestemmelserne overholdes, hvis man får mistanke om, at det ikke er tilfældet.

”Det har vi haft nogle gange,” siger Michael Nielsen- Elgaard.

 

”Når vi så har bedt om dokumentation, har det et par gange ført til, at underentreprenører er forsvundet fra byggepladsen.”

 

Inspiration fra kommune

De supplerende erklæringer har altså virket, men man kan alligevel ikke være 100 procent sikker på, at alle på byggepladserne har ordentlige forhold.

 

Derfor udvider KAB nu med et tilbud om kontrol. Kontrollen leveres af Bureau Veritas, der er verdens førende virksomhed inden for inspektion, klassificering, rådgivning og certificering.

 

Inspirationen til at håndtere indsatsen imod social dumping, både kontaktligt og med kontrol, er hentet fra Københavns Kommune, der også benytter et eksternt firma til at tjekke, at de faktiske forhold svarer til, hvad der er blevet aftalt imellem bygherre og entreprenør.

Partnerskab imod brodne kar

I de kommende år bygges og renoveres almene boliger i betragteligt omfang i Odense. Frem til 2020 skal der alene gennemføres renoveringsinvesteringer for cirka tre milliarder kroner.

 

I bestræbelserne på at undgå social dumping på byggepladserne indgik boligorganisationerne og kommunen den 5. november 2014 en partnerskabsaftale, som har fire hovedellementer. Boligorganisationerne benytter i alle større bygge- og renoveringsarbejder den arbejdsklausul i udbudsmaterialet, som BL – Danmarks Almene Boliger anbefaler.

 

Odense Kommunes kontrolfunktion orienterer den pågældende boligorganisation, når man bliver opmærksom på mulige overtrædelser af arbejdsklausulen. Boligorganisationerne kræver herefter dokumentation fra leverandøren for opfyldelse af arbejdsklausulen.

 

Overholder leverandøren ikke klausulen og sikrer, at underleverandører ligeledes overholder klausulen, kan boligorganisationen iværksætte tiltag og tilbageholde vederlag til leverandøren.

 

Med i partnerskabet er Arbejdernes Boligforening, Andelsboligforeningen Samvirke, Borgernes Boligselskab, Civica, Folkebo, Fyns almennyttige Boligselskab, Kollegieboligselskabet, Paarup Andelsboligforening og Odense Social-Filantropiske Boligselskab.

Arbejdsmarkedsforhold

Indblik: BL og Dansk Byggeri vil bekæmpe social dumping
Indblik: Udvider indsats imod social dumping
KAB vil fremover tilbyde boligorganisationer mulighed for at kontrollere, at løn og arbejdsforhold er i orden på byggepladsen.
Indblik: Aftale holder plattenslagere væk
Samarbejde imellem boligorganisation og fagforeninger sikrer, at der ikke foregår social dumping under stor renovering i Aarhus.