Foto: Kurt Johansen

Foto: Kurt Johansen

Indblik: Europa ser mangfoldighed som en trussel

01. feb 2017

Der er stor ros og anerkendelse til Bispebjerg fra forskerne i Divercities-projektet.

 

Og ros er i forskningsprojektet sjælden. De fleste steder er bestræbelserne på at få noget godt ud af hybermangfoldigheden svært op ad bakke. Faktisk angriber stort set alle de i undersøgelsen deltagende projekter mangfoldigheden fra en defensiv vinkel, fordi man ser flere trusler end muligheder i den. Heller ikke alt, hvad der er sat i gang i Bispebjerg i København, er i forskernes foretrukne værktøjskasse.

 

På baggrund af resultaterne fra de 13 europæiske og canadiske studier konkluderer forskerne følgende tendenser, når det gælder tilgangen til mangfoldighed i byudviklingen: 

 

  • I alle 13 landes nationale tilgang ses det multikulturelle samfund snarere som en trussel imod sammenhængskraften end som en mulighed. Det påvirker i varierende grad byerne. I byerne – hvor man typisk er tættest på mangfoldighedens udfordring – er tilgangen til udfordringerne dog mere pragmatisk.

  • Der fokuseres mere på, om folk får lige muligheder, end på om resultatet bliver mere lighed imellem mennesker.

  • Byerne koncentrerer deres indsats på særlige områder og forsøger at fremme en blandet beboersammensætning dér i stedet for at se på byen som et hele.

  • Byerne er for dårlige til at analysere områdernes specifikke udfordringer med mangfoldigheden. De bruger i stigende grad samme redskaber alle steder i byen i arbejdet med udfordringerne i stedet for at skræddersy indsatsen til det specifikke behov i det specifikke byområde og til specifikke beboergrupper.

  • Mange af byerne er i deres arbejde påvirket af nedskæringer på offentlige budgetter.