Foto: Colourbox

Nedrivning af almene boliger

19. feb 2016

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vil som udgangspunkt ikke nedrive almene boliger, hvis de kan bruges til at huse flygtninge og asylansøgere.

 

I 2015 modtog Danmark et stort antal flygtninge, og det forventes, at flygtningestrømmen fortsætter de kommende år. Det skaber akut boligmangel i landets kommuner, og derfor vil Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet mindske nedrivningen af almene boliger. Fremover vil ministeriet som udgangspunkt ikke godkende nedrivningsansøgninger, hvis boligerne kan anvendes til asylansøgere og flygtninge.

”Vi står midt i en situation, hvor landets kommuner er under massivt pres fra flygtningestrømmen. Derfor giver det ikke mening, at vi med den ene hånd leder efter nye boliger, og med den anden hånd nedriver boliger, som flygtninge sagtens kan bo i.

Inger Støjberg, Udlændinge-, integrations- og boligminister.

Der vil dog være områder i landet, hvor boligoverskuddet er så stort, at de tomme boliger ikke kan fyldes op. Er det tilfældet, vil der fortsat blive set positivt på en nedrivningsansøgning.

 

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg udtaler i en pressemeddelelse:

 

”Vi står midt i en situation, hvor landets kommuner er under massivt pres fra flygtningestrømmen. Derfor giver det ikke mening, at vi med den ene hånd leder efter nye boliger, og med den anden hånd nedriver boliger, som flygtninge sagtens kan bo i. Men vi skal selvfølgelig ikke standse en nedrivning uden sikkerhed for, at boligerne rent faktisk kan fyldes op igen, for jeg er helt opmærksom på, at det er dyrt for boligorganisationerne, når boligerne står tomme.”

 

Ministeriet vil dog fortsat godkende nedrivning af almene boliger, som er ramt af byggetekniske vanskeligheder. Det kan eksempelvis dreje sig om skimmelsvamp, risiko for bygningskollaps eller utidssvarende byggeri. Det samme gælder almene boliger, der skal nedrives som led i et løft af ghettoområder. Eksempelvis nedrivning af almene boliger for at skabe et mere åbent og trygt område eller for at skabe åbne stisystemer.

Fakta

FAKTA

 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet behandler nedrivningsansøgninger ud fra tre kriterier. Mindst ét af følgende tre kriterier skal være opfyldt, før der kan gives tilladelse til nedrivning af en almen bolig:

 

1. Byggetekniske problemer: Når boligerne er sundhedsskadelige eller i             meget ringe fysisk stand, og en renovering vil medføre urealistisk høj           husleje.

 

2. Løft af udsat boligområde: Når nedrivning kan bidrage til et samlet løft af     et boligområde. I den sammenhæng forudsætter ministeriet, at der er         udarbejdet en helhedsplan for området.

 

3. Udlejningsvanskeligheder og deraf afledte økonomiske problemer: Når der     er alvorlige udlejningsvanskeligheder i boligafdelingen, og andre                   løsningsmuligheder er fundet udsigtsløse.

Læs også