Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Katalog på vej om almene flygtninge- og billigboliger

24. aug 2016

Mange boligselskaber over hele landet arbejder på at finde en god løsning på flygtningeboliger. Flere løsninger blev præsenteret på konference.


Der er mangel på billige boliger til danskere og til flygtninge. Kommuner og boligorganisationer er i fuld gang med at finde nye løsninger og koncepter, der kan løfte de boligmæssige udfordringer og nytænkningen er stor. Udfordringen bliver at få prisen ned.

 

På Forvaltningskonferencen 2016, som er en årlig konference for landets boligorganisationer, blev der tirsdag præsenteret nogle af de bud, som den almene boligsektor barsler med rundt om i landet. Og flere er på vej i et katalog, som der arbejdes på at samle hos sekretariatet AlmenNet, der er en forening for udviklingsorienterede boligadministrationer.

Der er mangel på billige boliger til danskere og til flygtninge. Kommuner og boligorganisationer er i fuld gang med at finde nye løsninger og koncepter, der kan løfte de boligmæssige udfordringer og nytænkningen er stor. Udfordringen bliver at få prisen ned. Her fortæller Olav Kirchhoff, som er projekt- og netværkschef i BL om flygtningeboliger. AlmenNet arbejder på at samle et katalog med de gode løsninger fra hele den almene sektor.

 

“Vi vil gerne samle de mange eksempler, som der arbejdes med i sektoren. Mange af koncepterne adresserer nogle af de mange udfordringer, der i øjeblikket er omkring boliger. Vi kan se, at modulopbygning og fleksible boliger er nøgleord, ligesom fortætning eller nybyggeri også er et spørgsmål, der arbejdes med. Der er mange interessante koncepter. Udfordringen er at få prisen ned, samtidig med at kvaliteten er så langtidsholdbar, at boligerne også kan lejes ud om 5-10 år,” siger Olav Kirchhoff, projekt- og netværkschef i BL.

 

I foråret præsenterede KL og regeringen den såkaldte topartsaftale om kommunernes modtagelse af flygtninge. Aftalen sikrede bedre betingelser for at etablere permanente og midlertidige boliger til flygtninge.

Koncepterne, der blev præsenteret på konferencen var:

 

Lejerbo:
Arbejder med containerboliger, som er en midlertidig boligform, hvor brugte skibscontainere kan danne rammen om midlertidige og flytbare boliger. De er fleksible og kan placeres mange steder. Samtidig arbejder Lejerbo på en mere permanent billigbolig, som boligselskabet kalder Startbo. Udfordringen er at finde grunde, der er til at betale.

 

Domea.dk:
Arbejder med konceptet ’Tilpasning til lokale behov’. Mindre étrumsboliger på omkring 40m2, som skal indgå i et driftfællesskab, så udgifterne holdes nede. Der er i øjeblikket gang i et konkret projekt i Ringsted.

 

Boligkontoret Danmark og Skt. Jørgen Viborg:
Arbejder med konceptet ‘Almen Flexbolig’. Sektionsopbyggede boliger, som man let kan sætte sammen. To boliger kan evt. lægges sammen til én bolig. Der arbejdes i moduler og serieproduktion, men spares på det indre for at skabe en bygning, der også er holdbar over længere tid.

 

KAB:
Arbejder med konceptet ‘Små og billige boliger med perspektiv’. En basisbolig og en bolig under konceptet Almen Bolig+.

 

Boligselskabet Sjælland:
Arbejder med titlen ‘Integration af forskellige boligtyper’. Flygtningeboliger med minimerede omkostninger.

 

Boligforeningen 3B:
Arbejder med konceptet ‘Robuste og små boliger’. Konceptet er undervejs. Forholdsvis små boliger. Et industrialiseret produkt i slidstærke materialer.

 

Boligorganisationen Tårnbyhuse:
Arbejder med konceptet ‘Boligtilbud fortrinsvis for unge og enlige’. Vil lægge boligerne ind i et eksisterende byggeri. I robuste materialer. Også mindre boliger.

Fakta om topartsaftalen

Der afsættes en pulje på 640 millioner kroner til medfinansiering af nye almene boliger, der kan blive permanente boliger til flygtninge. Der er tale om et fast tilskud svarende til 75 procent af grundkapitalindskuddet i en billig almen bolig på 40 kvadratmeter. Hvis kommunen vurderer et behov for at opføre andre typer af almene boliger, vil kommunen skulle finansiere en eventuel merudgift. Samtidig er det en forudsætning for at få tilskud, at mindst halvdelen af de boliger, som kommunen ønsker at opføre, er under 55 kvadratmeter. Puljens størrelse indebærer, at der er mulighed for at opføre op til 10.000 nye små boliger.


Der etableres en pulje på 150 millioner kroner, som staten også finansierer. Fra denne pulje kan kommunerne søge penge til at etablere midlertidige boliger. Det kan være pavillonlignende boliger eller om-/tilbygninger af eksisterende bygninger. Det forventes, at cirka halvdelen af puljen anvendes i 2016 og den anden halvdel i 2017. Målet er at kunne etablere cirka 2.000 boliger med finansiering fra puljen.

 

Kilde: kl.dk

Læs også