Indblik

Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

Indblik: Tyskland i 2030 - Halvanden million tomme lejeboliger

02. feb 2015

De næste 15 år forventer man en massiv stigning i antallet af tomme lejeboliger i Tyskland. Det vil hæve behovet for at rive boligerne ned, og det er stadig usikkert, hvor mange nye der skal bygges.

 

Det er specielt byer i det gamle Østtyskland, der vil blive hårdt ramt af dette problem. Men også mindre byer i det vestlige Tyskland kan blive ramt af affolkningen – dog ikke på det niveau, som man forventer i det østlige Tyskland.

 

Udkantsproblematikken i større skala

Forklaringen på den dystre forventning minder meget om den tendens, vi ser i Danmark – at folk flytter fra de mindre byer i udkantsområderne til de større byer. Men i meget større grad, end hvad vi er vant til. Efter Berlinmurens fald i 1989 flyttede mange østtyskere til Vesttyskland, fordi der var flere muligheder.

 

Velstanden var højere, der var flere arbejdspladser, og efter mange år under DDR ville mange østtyskere gerne smage på friheden i det vesttyske. Den store folkevandring fandt sted op igennem 90’erne, men stadig den dag i dag er det ikke usædvanligt, at specielt unge mennesker flytter til de store vesttyske byer i jagten på grønnere græsgange, fortæller Christian Lieberknecht, der er administrerende direktør i interesseorganisationen GdW, Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, og uddyber:

 

”I nogle områder er der en overvægt af ældre mennesker. Når de inden for en årrække begynder at dø af alderdom, vil vi altså stå med en masse tomme boliger, som vi vil have svært ved at leje ud.”

I øjeblikket river de østtyske boligorganisationer omkring 15.000 boliger ned om året. Det er en vanskelig proces at håndtere, og derfor når vi ikke op på de 30.000.

Klaus Schrader, Statistisk forskningsassistent i GdW

Antallet af nedrivinger vil stige

Spørgsmålet er så: Hvad skal der ske med de mange tomme boliger? Nogle skal renoveres i et forsøg på at gøre dem mere attraktive, men mange af dem skal rives ned.

 

Christian Lieberknecht fortæller, at man de sidste 15 år har revet omkring 350.000 boliger ned. Specielt i perioden omkring 2007 og 2008 rev man mange boliger ned.

 

”Det har sidenhen aftaget lidt, men i takt med at vi forventer flere tomme boliger, forventer vi også, at behovet for nedrivninger vil stige kraftigt frem imod 2030,” siger han.

 

Statistisk forskningsassistent i GdW, Klaus Schrader, uddyber, at man i den nære fremtid helst så, at der blev revet omkring 30.000 boliger ned om året. Det er dog et tal, man i øjeblikket har meget svært ved at nå op på.

 

”I øjeblikket river de østtyske boligorganisationer omkring 15.000 boliger ned om året. Det er en vanskelig proces at håndtere, og derfor når vi ikke op på de 30.000,” fortæller han.

 

Usikkert, hvor mange nye boliger der skal bygges

Oveni at mange boliger skal rives ned, er der samtidig stor usikkerhed om, hvor mange der skal genopbygges, fortæller Klaus Schrader. Mange af boligerne, som står tomme, og som man forventer skal rives ned, ejes nemlig af små private udlejere – og det er ikke sikkert, at de har økonomien til at genopbygge eller renovere dem.

 

”Mange af de små private udlejere har en eller to bygninger med måske seks boliger i alt. Mange af dem har ikke ressourcerne til at genopbygge eller renovere,” siger han.

Hvad er GdW?

GdW, Bundesverband deutscher Wohnungsund Immobilienunternehmen (groft oversat til ”Landsforbundet for tyske boliger og ejendomsselskaber”) er en organisation, der repræsenterer omkring 3.000 medlemmer, organiseret i 15 regionale forbund.

 

Der kan drages paralleller til BL, men hvor BL’s medlemmer alle er almene boligorganisationer, består GdW’s medlemmer af alt fra kooperativer, kommuner, kirker, private udlejere, banker, non-profit organisationer med mere.

 

Tilsammen råder GdW over knap seks millioner boliger, hvilket svarer til godt hver fjerde tyske lejebolig, og 15 procent af den samlede boligmasse. GdW er altså det største landsforbund for boliger og ejendom i Tyskland.

Nedrivninger afhjælper gammel gæld

At rive boliger ned i store antal kan nemt blive en dyr affære. Hvor vi i Danmark har Landsbyggefonden, som kan yde støtte til boligorganisationerne, når de skal rive nogle af deres boliger ned, er det sværere at få støtte i Tyskland.

 

Det er ofte en kamp for boligorganisationerne at få støtte eller subsidier fra staten. Men specielt på ét punkt kan de tyske boligorganisationer få en indirekte støtte. Under DDR, da der blev opført mange nye bygninger, lånte de daværende boligorganisationer penge af staten.

 

Da øst og vest blev forenet, overgik gælden til den vesttyske stat – hvis renter var meget højere. Med den såkaldte ”altschuldenhilfe-gesetz” (på dansk ”lov om hjælp til gammel gæld”) er det muligt for de østtyske boligorganisationer at få streget noget af deres gæld, hvis de enten sælger nogle af deres boliger til lejerne – eller hvis de river boligerne ned.

 

Så selvom selve nedrivningen stadig koster penge, skal boligorganisationen betale mindre tilbage på det lån, som blev taget under DDR.

Den Østtyske boligkrise

Indblik: Flugten fra Østtyskland anno 2015
Indblik: Tyskland i 2030 - Halvanden million tomme lejeboliger

De næste 15 år forventer man en massiv stigning i antallet af tomme lejeboliger i Tyskland. Det vil hæve behovet for at rive boligerne ned, og det er stadig usikkert, hvor mange nye der skal bygges.

Indblik: Halle Neustadt - en socialistisk modelby

I 1989 havde byen Halle næsten 330.000 indbyggere og en velfungerende kemikalieindustri. I dag er næsten 100.000 af indbyggerne flyttet

Indblik: Arbejde inden for pendlerafstand

Ifølge forskningschef ved Statens Byggeforskningsinstitut Hans Thor Andersen er det meget usandsynligt, at vi vil opleve en pludselig affolkning af områder i samme grad som i andre dele af Europa væk, og mange arbejdspladser er forsvundet.