06. JUN. 2024 KL. 09:00

Allan Werge genvalgt som formand for BL

Epræsentantsskabsmøde Somer 2024 Andreas Hansen (22)

Der var genvalg til Allan Werge som formand for BL. Og samtidig blev næstformand Vinie Hansen hyldet for sine 25 år i BL's bestyrelse. Foto: Andreas Holm Hansen

Tirsdag blev der afholdt ordinært sommerrepræsentantskabsmøde i Nyborg. Formanden blev genvalgt, næstformanden hyldet for 25 år i BL’s bestyrelse, og der var gang i debatten om blandt andet tomme boliger, klimakrav, sundhed og ikke mindst demokrati.

Sådan indledte Allan Werge, formand for BL’s bestyrelse, fra scenen på Hotel Nyborg Strand, da 177 stemmeberettigede medlemmer af BL’s repræsentantskab var samlet til ordinært repræsentantskabsmøde.

”Tilbage i september 2022 lagde vi fra land med et serviceeftersyn af BL’s demokratiske struktur. Vi kaldte det dengang for kredsprocessen. Senere skiftede det navn til noget mere sigende, nemlig BL’s demokratiske struktur og lokale forankring. For det er lige netop det, som det er. Et serviceeftersyn af den demokratiske struktur – er vores interne demokrati i god form,” sagde Allan Werge.

På baggrund af en grundig proces er bestyrelsen kommet frem til, at den grundlæggende struktur i det demokratiske system har nogle gode balancer.

”I bestyrelsen er indstillingen, at der ikke skal ske ændringer i antallet af kredse, antallet af kredsrepræsentanter, repræsentantskabets størrelse eller i bestyrelsens sammensætning og størrelse,” sagde Allan Werge.

Det betyder dog ikke, at kredsenes grænser er støbt i beton. Tværtimod anbefaler BL’s bestyrelse, at der kan ske ændringer i kredsenes størrelse, hvis der kan opnås enighed om det mellem de involverede kredse.

Læs en opsummering af debatten om BL’s kredsarbejde og linjerne for det fremtidige arbejde her.

Epræsentantsskabsmøde Somer 2024 Andreas Hansen (3)

1 / 4Alt fra tomme boliger til sundhed blev vendt på sommerrepræsentantskabsmødet i Nyborg. Foto: Andreas Holm Hansen

Epræsentantsskabsmøde Somer 2024 Andreas Hansen (9)

2 / 4Foto: Andreas Holm Hansen

Epræsentantsskabsmøde Somer 2024 Andreas Hansen (37)

3 / 4Foto: Andreas Holm Hansen

Epræsentantsskabsmøde Somer 2024 Andreas Hansen (30)

4 / 4Foto: Andreas Holm Hansen

Bekymrende udvikling i hele Danmark

Næste emne i formandens beretning var tomme boliger. Et emne, der afledte en god og livlig debat i salen.

”Statistikken viser, at der er mere end 4.000 tomme boliger, der giver boligselskaberne tab på op mod en kvart milliard årligt. Hertil kommer tomme ældre- og plejeboliger, hvor kommunerne årligt betaler lige så meget. En vigtig forklaring er en skæv udvikling i Danmark. Flere flytter til byerne. Samtidig er der kommet mange private udlejningsboliger. Det er en meget bekymrende udvikling, faktisk for hele Danmark,” sagde Allan Werge.

”Hvad kan vi gøre som almen sektor? For det er jo en slags megatrend, at områder lidt væk fra de større byer har udfordringer med tomme boliger,” spurgte Lars Græsborg Mathiasen, journalist på Fagbladet Boligen og moderator på tirsdagens møde. 

”Vi kan gøre noget med vores fælles muskel i Landsbyggefonden. Det er nødvendigt at få finansieret nedrivninger og omdannelser, der, hvor der absolut ikke er andre muligheder. Men det kræver en boligpakke, og derfor kan vi heller ikke vente på en boligpakke til 2027. Det skal være nu. Og helt oplagt sammen med aftalerne om den kommende sundhedsstruktur, for de almene boliger kan også bidrage afgørende til målet om nærhed i sundhed, også udenfor de større byer,” svarede Allan Werge.

Strammere klimakrav til byggeriet

Næste emne i beretningen var de netop vedtagne klimakrav for byggeriet, som en bred vifte af partier lavede en ny aftale om i sidste uge.  

”Jeg er glad for aftalen, fordi den på den ene side er ambitiøs, og på den anden side tager hensyn til den sociale balance og ikke fordyrer nybyggeriet for meget. Men der sker en fordyrelse, det kan ikke undgås. Og her er jeg særlig glad for, at regeringen og aftalepartierne vil se på en forøgelse af vores maksimumbeløb. Det er der i den grad brug for, særligt i de større byer. Nu kan aftalen om klimakravene i byggeriet vise sig at være brækjernet, der kan få åbnet for det,” sagde formanden.

Brug for nære sundhedsindsatser

Endelig kom Allan Werge ind på regeringens arbejde med at forberede en aftale om den kommende sundhedsstruktur, hvor den særlige sundhedsstruktur-kommission fremlægger sin rapport den 11. juni.

”Et centralt tema vil være social og geografisk skævhed i sundhed og behovet for nære sundhedsindsatser. Vi har fået kortlagt sundheden i den almene sektor, og det viser stor skævhed med mange syge i de almene boligområder. Der er brug for nære sundhedsindsatser, og her kan vi bidrage med noget særligt i boligområderne,” sagde han og konkretiserede ved at nævne Sundheds- og Kvarterhuset i Aalborg Øst.

Fejring af demokratiet

Næsten som en planlagt optakt til Grundlovsdag, dagen efter Repræsentantskabsmødet, sluttede dagen af med en debat om demokrati. Til at starte den samtale var Olav Hesseldahl, initiativtager og direktør i Grundlovsfesten, inviteret. Fra sin bil og med et facetime-opkald blev han bedt om først at definere demokrati.

”Det vigtigste i demokratiet foregår mellem valgene – og måske også mellem grundlovsdagene. Vi har mange demokratiske strukturer i hverdagen – bestyrelser i boligforeninger, elevråd, kontaktforældre. Jeg kunne godt tænke mig, vi alle sammen forstærker de strukturer – hvor vi gør noget for hinanden og ikke kun for os selv,” sagde Olav Hesseldahl.          

”Hvordan lyder det i dine almene ører,” ville moderator Lars Græsborg Mathiasen vide og gav ordet til Allan Werge.

”Det er en kendsgerning, at man i mange afdelinger kæmper med at få flere til at engagere sig i beboerdemokratiet. Men i modsætning til, hvad man måske forestiller sig, er de unge mellem 18 og 35 år lige så engagerede i det formelle beboerdemokrati som seniorer over 65. Det er således 15 procent af de unge og 14 procent seniorer, der er frivillige i det formelle beboerdemokrati.”

Kåring af formand og næstformand

Efter beretningen var det tid til valg af formand. Allan Werge genopstillede, og eftersom ingen andre stillede op, blev han valgt med stor applaus.

”Tak skal I have alle sammen. Mit første år som formand var spændende og begivenhedsrigt. Det kan jeg kun gentage her i år to som formand,” sagde han og fik elegant opmærksomheden videre til sin næstformand:

”I år har vores næstformand i BL’s bestyrelse, Vinie Hansen, 25-års-jubilæum. Det er noget af en bedrift, og vi vil alle sammen gerne sige dig en stor tak. Personligt glæder jeg mig til de næste 25 år sammen med dig,” sluttede formanden og overrakte hende en stor buket blomster.

Om skribenten

Christina Ove Holm BL
Christina Ove Holm

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

Allan Werge genvalgt som formand for BL

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

Allan Werge genvalgt som formand for BL

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2919 )

0

Læseliste