23. SEP. 2020 KL. 21:54

Sådan klarer de almene boliger sig med verdensmålene

Foto Holger Anderson Altinget Verdensmålugen 14

BL's Natalia Rogaczewska roser landets boligorganisationer for det store arbejde, de gør i hverdagen - og for at bidrage til den nye rapport 'Vores Bidrag 2020', som nu kan hentes på BL's hjemmeside. Foto: Svend Holger Andersson

Rapporten ’Vores Bidrag 2020’ giver overblik over Verdensmåls-indsatser hos 218 boligorganisationer over hele landet. Onsdag blev rapporten præsenteret til arrangement hos Altinget og Mandag Morgen i København.

”Kom indenfor. Der er god plads. Husk gerne en maske.”

Sådan lød det, da man i går trådte ind ad porten hos netavisen Altinget og Mandag Morgen i København.

I baggården, tæt på Christiansborg, blev der nemlig inviteret på Verdensmålsuge og i den anledning var der stablet en lang række debatarrangementer på benene. Ugen har fokus på at fejre 5 år med FN’s Verdensmål - og i går var landets almene boliger øverst på plakaten.

Verdensmålene er en ambitiøs plan for klodens fremtid, som er vedtaget af FN's 193 medlemslande. Den forpligter alle verdens lande - også Danmark - på at bidrag til en mere bæredygtig udvikling. Og i den ramme ser landets almene boliger også deres indsats lokalt og samfundsmæssigt.

Og selvom arrangementet onsdag hos Altinget var ramt af Covid 19-afbud, så kunne alle debatterne streames online. Mere end 100 så med i går fra hjemmearbejdspladserne, da BL – Danmarks Almene Boliger fra scenen spurgte: ’Hvordan går det egentligt med Verdensmålene i den almene sektor?’

Svaret er at finde i rapporten ’Vores Bidrag 2020’, som blev lanceret fra scenen. Rapporten giver indblik i det samfundsmæssige bidrag fra 218 boligorganisationer over hele landet fordelt på tre bæredygtighedsben: det sociale, det miljømæssige og det økonomiske.

Artiklen fortsætter under billedet. 

Fakta om 'Vores Bidrag 2020'

'Vores Bidrag' kortlægger aktiviteter i boligorganisationerne, som bidrager til FN's verdensmål. Rapporten ser på de almene boligers særlige rolle i forhold til FN's verdensmål 11 - bæredygtige byer og lokalsamfund. Og i forhold til samfundsøkonomiske, sociale og miljømæssig bæredygtighed på tværs af de 17 verdensmål. Hent rapporten her.

Foto Holger Anderson Altinget Verdensmålugen 58

1 / 3Der var repræsentanter fra alle dele af byggebranchen, da BL inviterede til debat om, hvordan vi sammen kan komme til at stå endnu stærkere i den grønne omstilling. Foto: Holger Svend Andersson

Foto Holger Anderson Altinget Verdensmålugen 75

2 / 3Rapporten 'Vores Bidrag 2020' kan nu hentes på BL's hjemmeside. Se, hvordan boligorganisationerne klarer sig på barometeret. Foto: Svend Holger Andersson

Foto Holger Anderson Altinget Verdensmålugen 48

3 / 3Martin Hersom Bien, direktør for Boligforeningen Ringgården (tv), var boligorganisationernes stemme i debatten. Her fortæller Peder Johansen fra Enemærke & Petersen med at få praktikpladser ind på byggepladsen. Foto: Holger Svend Andersson

Den største succes for arbejdet med vores bidrag, er hvis boligorganisationerne bruger deres rapporter aktivt i deres strategiske udvikling og dialog med andre aktører

Liv Jørgensen

udviklingskonsulent i BL

Med udgangspunkt i netop de tre bæredygtighedsben og med ’Vores Bidrag 2020’ som bagtæppe, lagde Natalia Rogaczewska, politisk chef i BL, op til debat:

”De almene bygherrer er centrale i udviklingen af fremtidens velfærdssamfund. Vi skal sammen udvikle løsninger, der bringer velvære for den enkelte og totaløkonomiske gevinster for samfundet. Vi kan sætte os i spidsen for at udvikle en ny bæredygtig konkurrenceevne.”

”Det er en rejse vi skal på. Derfor har vi bedt vores super-panel om gode råd til at blive den bedste version af os selv – og hvordan vi i samarbejde med andre kan gribe opgaven an,” sagde Natalia Rogaczewska, politisk chef i BL – Danmarks Almene Boliger, fra scenen.

Med på scenen i Altingets gård var:

Lene Espersen, adm. direktør i Danske Arkitektvirksomheder, modererede debatten. Den fokuserede især på, hvordan den almene sektor i samarbejde med andre aktører kan gøre bygherre-rollen til omdrejningspunkt for en ’bystrategisk velfærdsudvikling’.

Eller sagt på anden måde:

Hvordan kan vi sammen, når vi bygger og renoverer, blive endnu bedre til at finde nye og grønnere løsninger til gavn for beboere, klima og samfund.

”Den almene sektor er herhjemme en stor forandringskraft for samfundet. Kig bare på de indsatser, der er over hele landet for unge, bedre sundhed og livet mellem husene. Og når man har så meget volumen som de almene boliger, så kan man også påvirke markedet. Beslutter man sig for at være bæredygtige, så har det en enorm styrke,” sagde Peder Johansen, der er markedschef hos Enemærke & Petersen, en af landets helt store entreprenører som bygger og renoverer almene boliger.

Afhængige af god rådgivning og samarbejde

Når det giver god mening for landets boligorganisationer at skæve til verdensmålene, så er det fordi det er en god ramme at udvikle og synliggøre sit arbejde indenfor.

Rapporten ’Vores Bidrag 2020’ ser på de almene boligers særlige rolle i forhold til FN's verdensmål 11, som handler om bæredygtige byer og lokalsamfund. Og i forhold til den samfundsøkonomiske, sociale og miljømæssig bæredygtighed på tværs af de 17 verdensmål.

Martin Hersom Bien er direktør i Boligforeningen Ringgården i Aarhus, hvor man har 4.000 boliger over hele Aarhus. Ringgården er en stor udlejer af almene boliger – og har dermed også et stort ansvar i omstillingen. Overfor beboerne og for løsningerne. Men det er ikke altid lige nemt at være først på bæredygtighed og den grønne dagsorden, når der er et loft over økonomien, og hvad man kan bruge penge på.

”Vores fordel er jo, at vi har en stor frihedsgrad til at beslutte, hvad vi vil arbejde med af bæredygtige tiltag. Vi er ikke bundet af aktionærer, der skal se på afkastet. Så vi kan jo sammen beslutte, hvad vi vil tage fat i. Men det er nogle gange svært.”

Hos Ringgården oversætter man på mikroniveau verdensmålene til mål i hverdagen. For at mindske bl.a. madspil og farlige kemikalier, men også på et overordnet plan vil man gerne gøre en forskel. F.eks. når der skal bygges og renoveres.

”Der sker enormt meget indenfor byggeri og bæredygtighed og for en boligorganisation kan det være svært at favne alt dette. Vi er 4.000 boliger hos os, men en meget lille organisation. Halvanden mand kan ikke oparbejde den erfaring. Så vi er afhængige af den gode rådgivning og et godt samarbejde med hele byggebranchen,” siger Martin Hersom Bien.

Tre pointer fra debatten

Landets almene boliger har sammen størrelsen og den power der skal til for at gå forrest i en grøn omstilling.

Der er stor interesse for ændringer, men bedre samarbejde, stærkere krav og partnerskaber på tværs af sektorer kan få det til at gå endnu hurtigere.

Øget samarbejde og dokumentation af den merværdi, man får med en grøn indsats kan samlet være med til at overbevise beboere om at det virker.

Landets almene boliger har et unikt potentiale for at være drivere i en bæredygtig omstilling. Der hviler også et ansvar og en vilje hos boligselskaberne til at presse nogle af tingene igennem.

Anne-Mette Monnelly

bæredygtighedschef hos NCC

Stil krav – vi skal nok opfylde dem

Hos NCC, som er en af Nordeuropas førende virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling, ser man et unikt potentiale i de almene boliger som lokomotiv indenfor den grønne omstilling.

”Landets almene boliger har et unikt potentiale for at være drivere i en bæredygtig omstilling. Vi er sådan set klar og laver grønne gerne løsninger, men vi oplever også nogle gange at den grønne løsning ikke har så høj prioritet. Måske fordi, det nogle gange koster ekstra. Så der hviler også et ansvar og en vilje hos boligselskaberne til at presse nogle af tingene igennem. Det er vigtigt at få nogle målrettede krav, som får hele den almene sektor i den rigtige retning. Hvis der er krav, så skal vi nok opfylde dem, men de skal med til forhandlingsbordet,” siger Anne-Mette Monnelly, bæredygtighedschef hos NCC.

Formålet med at kortlægge bidragene til verdensmålene er at blive klogere på egne styrker og svagheder, når det kommer til bæredygtighed og ansvarlighed. Og ikke mindst formidle det potentiale for bæredygtighed, der ligger i den almene boligsektor. Og invitere til nye samarbejder om bæredygtige løsninger.

Se hele debatten på Facebook

At der er lang vej til at opfylde verdensmålene, er et faktum. Danmarks Statistik og 2030-panelet har netop offentliggjort 197 nye danske målepunkter for at gøre FN’s Verdensmål danske.

”Der er bestemt både lyspunkter og store udfordringer, når vi ser på tallene. Nu skal politikerne på banen. Selvom udviklingen overvejende går i den rigtige retning, når vi ser på bæredygtig energi, jobs og økonomisk vækst, skal vi fortsat kigge langt efter en positiv udvikling for 100 af de fastsatte målepunkter,” siger professor Steen Hildebrandt, formand for 2030-panelet.

Man kan læse mere om de danske målpunkter, som er blevet fastsat på baggrund af mere end 6.000 input fra danske virksomheder, organisationer, forskere og danskere lige her.

Man kan se hele arrangementet ’Sandhedens Time - Hvordan går det egentligt med Verdensmålene i den almene sektor?’ på Altingets Facebook-side her. 

Boligorganisationernes bidrag er afgørende

Både debatten og ’Vores Bidrag 2020’ står på skuldrene af boligorganisationernes indsats – og ikke mindst deres store engagement i at indrapportere deres arbejde med verdensmålene i den årlige rundspørge, lyder det fra BL.

”Der har været et fantastisk engagement og interesse fra medarbejdere i boligorganisationerne. Uden deres indsats, var det ikke lykkedes. Det er en kæmpe holdpræstation, både ift. indberetningerne men også i udviklingen af de mange surveyspørgsmål, som ligger til grund for kortlægningen, som en lang række organisationer har været involveret i,” siger Kristine Vasiljeva, chefanalytiker i BL.

Udover ’Vores Bidrag 2020’, som samler hele den almene sektors bidrag til verdensmålene, er det også muligt for boligorganisationerne at ”trække” en individuel rapport, som giver overblik over den individuelle boligorganisations arbejde med verdensmålene.

”Benchmarking i de individuelle rapporter har været et vigtigt element for os. Det er afgørende for om boligorganisationerne kan bruge rapporterne som et udviklings- og reflektionsredskab. Den største succes for arbejdet med vores bidrag, er hvis boligorganisationerne bruger deres rapporter aktivt i deres strategiske udvikling og dialog med andre aktører,” siger Liv Jørgensen, udviklingskonsulent i BL og ansvarlig for Vores Bidrag.

Om skribenten

Kristoffer
Kristoffer Friis Sørensen

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Fik du

læst disse?

_dsc7179.jpg FN´s verdensmål er fremtidens bundlinje
Foto Holger Anderson Tingbjerg 2 Tingbjerg er bedre end sit rygte
20200910 211554 L 1920X1280we Her er regeringens 3 indgreb, som skal løse problemerne på Motalavej
Istock 670821852 Ny overenskomst er landet for HK-ansatte i boligorganisationer
BL Taastrupgaard 101018 014 Udligningspenge går ikke til boligsociale aktiviteter
colourbox3459838.jpg Boligaftale: 8.000 tilgængelige boliger til ældreboom
Se alle artikler ( 2915 )

0

Læseliste