01. DEC. 2016 KL. 00:00

Indblik. Molotovcocktailkaster kan blive boende

Boligretten har afsagt dom i sag i den første af en række sager om ophævelse af lejemålet, som er fulgt i kølvandet på voldsomme optøjer under valgkampen sidste år.

Hvis et medlem af husstanden dømmes for blandt andet at kaste en molotovcocktail efter politiet under optøjer i boligområdet, hvor den pågældende bor, så er det ikke nødvendigvis tilstrækkeligt til, at en boligorganisation kan opsige lejemålet for den pågældendes husstand.

Det må Fyns Almennyttige Boligselskab –FAB – sande, efter boligretten i Odense har afsagt dom i den første af udsættelsessagerne i forbindelse med de voldsomme optøjer, som var i Vollsmose under folketingsvalgkampen i sommeren 2015. Ni unge med bopæl i Vollsmose er blevet dømt for deltagelsen i optøjerne, som tidligere har været omtalt i Boligen. Syv af dem har anket straffesagen til landsretten, men i to tilfælde er sagen afsluttet, og i
begge disse sager har de respektive boligorganisationer – FAB og CIVICA – reageret med at opsige lejemålene for de husstande, som de dømte tilhører.

Sagen fra CIVICA er ved redaktionens afslutning endnu ikke afgjort, mens FAB altså har dom for, at man ikke kan opsige familien.

Moderens situation var afgørende
Dommen indeholder en række principielle betragtninger. På den ene side anerkender den, at ”sagsøgtes søn” (en dreng på 17 år) har været med til at begå kriminalitet, som ”har indebåret angreb på polititjenestemænd, grov forstyrrelse af den offentlige orden og fareforvoldelse”. Dommen konstaterer også, at lovovertrædelserne i ”høj grad” er ”egnet til at skabe utryghed blandt beboerne i det område, hvor lovovertrædelserne har fundet sted”, og at der derfor er berettiget grundlag for at ophæve lejemålet i henhold til almenlejeloven.

Omvendt lægger retten også vægt på, at den 17-årige dreng ikke er straffet tidligere, og at der er tale om en ”enkelstående episode”, der udspandt sig over 45 minutter. Og retten lægger også vægt på sagsøgtes øvrige forhold. Moderen til drengen har boet i lejemålet siden august 2014, og hun lider af forskellige sygdomme og har en hjemmeboende datter under 18 år.

Retten holder altså disse forhold op imod den alvorlige kriminalitet, som drengen er dømt for, og konkluderer, at der ikke er tilstrækkelig grund til at opsige lejemålet. I dommen er det formuleret sådan her:

”Under hensyn til det anførte finder boligretten ikke, at det vil være i en proportionel følge af sagsøgtes søns lovovertrædelser, at sagsøgte mister sit lejemål, og ophævelsen kan ikke godkendes.”

FAB oplyser, at man har anket boligrettens afgørelse til landsretten.

Matrikelnummer ikke afgørende 
Den opsagte families advokat fremførte i sagen også argumentet, at Bøgetorvet, hvor den voldsomme episode fandt sted, ikke hører under Fyns Almennyttige Boligselskab, men derimod under CIVICA, og derfor kan man ikke bruge begrundelsen om, at kriminaliteten er udøvet i sagsøgtes boligområde.

Men det afviser retten som gyldigt argument. Man betragter Vollsmose som et sammenhængende område, så det har ikke betydning, om Bøgeparkens matrikelnummer hører under CIVICA eller FAB.

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste