30. JUN. 2015 KL. 00:00

Leder: Hvad laver vi på Bornholm?

_alr4179.jpg

Anna-Lene Riber

BL’s Dome er blevet kendt for at være et centralt sted for debatter og samtaler, hvilket præcis har været vores hensigt …

FOLKEMØDET KAN VÆRE SVÆRT AT FORSTÅ, hvis man ikke selv har oplevet det. Indtrykket af en slags meningsdannernes fætter-og-kusine-fest har klæbet til arrangementet, men det er ikke længere et retfærdigt billede af begivenheden.

Jeg har fulgt Folkemødet siden starten i 2011, hvor jeg var til stede som observatør. Og det stod mig klart, at dette var en begivenhed, hvor man som interesseorganisation bør være en aktiv deltager, fordi mange af de barrierer, der kan være i det daglige arbejde i form af travle kalendere og formelle regler for kontakt imellem interessenter, bare ikke er aktuelle på Folkemødet. Her foregår de fleste kontakter spontant og i øjenhøjde.

BL’s deltagelse i Folkemødet har udviklet sig, siden vi deltog første gang i 2012. Vores dome er gået fra at være en midlertidig konstruktion til at være en permanent bygning, som står placeret helt centralt ved siden af Folkemødets hovedscene. Og på samme måde er BL blevet en central aktør, fordi vi har udviklet en masse samarbejder med andre aktører. Det har gjort, at domen nu fungerer efter hensigten – som ”Folkemødets forsamlingshus”. Som et sted, hvor alle mennesker kommer – ikke kun politikere, presse, embedsfolk, lobbyister og meningsdannere – men alle interesserede og debatlystne danskere. Og netop den sidste type mennesker prægede i den grad billedet på årets Folkemøde. Nogle påstår, at der bliver lavet mere politik på et Folkemøde end på et helt år på Christiansborg. Når der ikke lige er valgkamp, så er det nok ikke helt ved siden af.

For BL er det blevet den vigtigste enkelt-aktivitet i forhold til at skabe nye samarbejder med politikere, andre organisationer og virksomheder – og for at understøtte billedet af, at Danmarks Almene Boliger leverer løsninger til velfærdssamfundet. BL’s Dome er blevet kendt for at være et centralt sted for debatter og samtaler, hvilket præcis har været vores hensigt. Som det vil fremgå af reportagen fra BL’s repræsentantskabsmøde, så gennemgik BL’s formand, Palle Adamsen, i beretningen, hvordan vilkårene for interessevaretagelse markant har ændret sig de senere år. Det er netop det, som vi har taget bestik af, og det er derfor, at vi bruger energi på at være et kendt og dynamisk sted på Folkemødet. Også de næste mange år frem.

Boligen nr. 7/8 - 2015

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Kaare Dybvad Af Claus Bech Listerne over udsatte boligområder har nu 62 nye forebyggelsesområder
Fotograf Holger Anderson Roskilde Stillads Husfacade2 Politisk stop for almene renoveringer vil give ekstraregning på huslejen
Design Uden Navn (20) Sådan tog beboerne kontrol over deres parkeringspladser med p-vagt
Rotte Colourbox Skadedyr: Hvem har ansvaret?
DSC9005 Ny rapport: Lejere har oftere gæld end ejere
Martin I Boliggr Boligselskaber: Sådan gav vi kontorfolket lov til mere hjemmearbejde
Se alle artikler ( 2291 )

0

Læseliste